Chọn tỉnh:     (hiển thị kết quả trong 50 ngày gần đây nhất)

Mở thưởng thứ bảy ngày 16/02/2019
Đặc Biệt 57480
Giải Nhất 40751
Giải Nhì
27130 69477
Giải Ba
75916 39968 22680
35750 67352 15052
Giải Tư
5258 0129 0749 0873
Giải Năm
3925 2275 6617
8019 5827 5047
Giải Sáu
126 308 876
Giải Bảy
00 49 12 55
Đầu    Lôtô
0 00; 08
1 12; 16; 17; 19
2 25; 26; 27; 29
3 30
4 47; 49; 49
5 50; 51; 52; 52; 55; 58
6 68
7 73; 75; 76; 77
8 80; 80
9

Mở thưởng thứ sáu ngày 15/02/2019
Đặc Biệt 65132
Giải Nhất 27219
Giải Nhì
20750 71078
Giải Ba
31697 48439 09036
11799 98809 04611
Giải Tư
1896 7354 5909 4400
Giải Năm
8028 5553 7838
4068 0831 8115
Giải Sáu
609 959 670
Giải Bảy
24 80 68 02
Đầu    Lôtô
0 00; 02; 09; 09; 09
1 11; 15; 19
2 24; 28
3 31; 32; 36; 38; 39
4
5 50; 53; 54; 59
6 68; 68
7 70; 78
8 80
9 96; 97; 99

Mở thưởng thứ năm ngày 14/02/2019
Đặc Biệt 28929
Giải Nhất 12758
Giải Nhì
13138 05847
Giải Ba
59431 76798 62214
11510 84446 58671
Giải Tư
9374 6665 4420 4353
Giải Năm
8562 6734 9287
5749 3439 4287
Giải Sáu
878 973 592
Giải Bảy
40 92 41 78
Đầu    Lôtô
0
1 10; 14
2 20; 29
3 31; 34; 38; 39
4 40; 41; 46; 47; 49
5 53; 58
6 62; 65
7 71; 73; 74; 78; 78
8 87; 87
9 92; 92; 98

Mở thưởng thứ tư ngày 13/02/2019
Đặc Biệt 67091
Giải Nhất 07897
Giải Nhì
87967 60602
Giải Ba
15619 84309 54261
80289 01115 34728
Giải Tư
3941 8480 2160 4635
Giải Năm
2786 5003 5136
6893 2177 9925
Giải Sáu
876 959 773
Giải Bảy
15 83 09 36
Đầu    Lôtô
0 02; 03; 09; 09
1 15; 15; 19
2 25; 28
3 35; 36; 36
4 41
5 59
6 60; 61; 67
7 73; 76; 77
8 80; 83; 86; 89
9 91; 93; 97

Mở thưởng thứ ba ngày 12/02/2019
Đặc Biệt 11333
Giải Nhất 32253
Giải Nhì
96164 93077
Giải Ba
39190 54426 03846
67682 41730 07962
Giải Tư
4866 4169 4717 3868
Giải Năm
2004 8702 2945
6120 7938 3317
Giải Sáu
647 127 083
Giải Bảy
48 44 52 43
Đầu    Lôtô
0 02; 04
1 17; 17
2 20; 26; 27
3 30; 33; 38
4 43; 44; 45; 46; 47; 48
5 52; 53
6 62; 64; 66; 68; 69
7 77
8 82; 83
9 90

Mở thưởng thứ hai ngày 11/02/2019
Đặc Biệt 27459
Giải Nhất 78249
Giải Nhì
51933 57101
Giải Ba
02698 26004 07203
39148 54541 89751
Giải Tư
7620 0039 5115 2725
Giải Năm
1404 0446 1205
0086 5944 8117
Giải Sáu
333 480 641
Giải Bảy
79 36 21 93
Đầu    Lôtô
0 01; 03; 04; 04; 05
1 15; 17
2 20; 21; 25
3 33; 33; 36; 39
4 41; 41; 44; 46; 48; 49
5 51; 59
6
7 79
8 80; 86
9 93; 98

Mở thưởng chủ nhật ngày 10/02/2019
Đặc Biệt 83208
Giải Nhất 72164
Giải Nhì
69427 32385
Giải Ba
97756 48013 18542
44887 04845 80171
Giải Tư
4833 4667 2740 1345
Giải Năm
1955 7929 8996
4801 8665 3825
Giải Sáu
989 787 592
Giải Bảy
62 44 89 74
Đầu    Lôtô
0 01; 08
1 13
2 25; 27; 29
3 33
4 40; 42; 44; 45; 45
5 55; 56
6 62; 64; 65; 67
7 71; 74
8 85; 87; 87; 89; 89
9 92; 96

Mở thưởng thứ bảy ngày 09/02/2019
Đặc Biệt 65826
Giải Nhất 11452
Giải Nhì
62655 92414
Giải Ba
63079 60465 57932
41915 30829 83970
Giải Tư
0617 5272 1859 7344
Giải Năm
9007 2723 9513
5774 1509 7501
Giải Sáu
952 353 424
Giải Bảy
42 02 46 19
Đầu    Lôtô
0 01; 02; 07; 09
1 13; 14; 15; 17; 19
2 23; 24; 26; 29
3 32
4 42; 44; 46
5 52; 52; 53; 55; 59
6 65
7 70; 72; 74; 79
8
9

Mở thưởng thứ sáu ngày 08/02/2019
Đặc Biệt 32999
Giải Nhất 32196
Giải Nhì
09121 88937
Giải Ba
03122 20239 08897
63291 35519 90363
Giải Tư
3279 0328 0196 6040
Giải Năm
3711 6774 8125
0724 0446 1121
Giải Sáu
984 804 272
Giải Bảy
15 11 12 94
Đầu    Lôtô
0 04
1 11; 11; 12; 15; 19
2 21; 21; 22; 24; 25; 28
3 37; 39
4 40; 46
5
6 63
7 72; 74; 79
8 84
9 91; 94; 96; 96; 97; 99

Mở thưởng chủ nhật ngày 03/02/2019
Đặc Biệt 61090
Giải Nhất 49169
Giải Nhì
33210 84333
Giải Ba
69283 70489 45784
77730 41027 05042
Giải Tư
9954 0235 4515 9234
Giải Năm
0362 7824 4807
5643 7114 7929
Giải Sáu
157 797 201
Giải Bảy
28 76 55 08
Đầu    Lôtô
0 01; 07; 08
1 10; 14; 15
2 24; 27; 28; 29
3 30; 33; 34; 35
4 42; 43
5 54; 55; 57
6 62; 69
7 76
8 83; 84; 89
9 90; 97

Mở thưởng thứ bảy ngày 02/02/2019
Đặc Biệt 93843
Giải Nhất 40130
Giải Nhì
06541 59475
Giải Ba
07591 78144 04746
88999 70819 40731
Giải Tư
8083 3121 1022 2354
Giải Năm
9246 3444 6151
1071 2031 5949
Giải Sáu
390 842 396
Giải Bảy
44 04 78 88
Đầu    Lôtô
0 04
1 19
2 21; 22
3 30; 31; 31
4 41; 42; 43; 44; 44; 44; 46; 46; 49
5 51; 54
6
7 71; 75; 78
8 83; 88
9 90; 91; 96; 99

Mở thưởng thứ sáu ngày 01/02/2019
Đặc Biệt 08988
Giải Nhất 22416
Giải Nhì
43606 56865
Giải Ba
74843 12527 05270
36939 44042 11960
Giải Tư
9217 8222 3349 3524
Giải Năm
7923 5235 7728
2059 3936 8850
Giải Sáu
644 850 157
Giải Bảy
52 38 08 57
Đầu    Lôtô
0 06; 08
1 16; 17
2 22; 23; 24; 27; 28
3 35; 36; 38; 39
4 42; 43; 44; 49
5 50; 50; 52; 57; 57; 59
6 60; 65
7 70
8 88
9

Mở thưởng thứ năm ngày 31/01/2019
Đặc Biệt 77622
Giải Nhất 66550
Giải Nhì
11867 39080
Giải Ba
03943 51317 77652
91711 09641 18425
Giải Tư
1952 2843 4724 8141
Giải Năm
6783 9254 7418
8179 0224 4720
Giải Sáu
381 811 374
Giải Bảy
16 99 73 43
Đầu    Lôtô
0
1 11; 11; 16; 17; 18
2 20; 22; 24; 24; 25
3
4 41; 41; 43; 43; 43
5 50; 52; 52; 54
6 67
7 73; 74; 79
8 80; 81; 83
9 99

Mở thưởng thứ tư ngày 30/01/2019
Đặc Biệt 10344
Giải Nhất 85093
Giải Nhì
53161 09000
Giải Ba
40903 73015 13519
97023 82910 53140
Giải Tư
7504 9807 8375 4615
Giải Năm
2519 4460 0394
2246 9210 7259
Giải Sáu
020 924 658
Giải Bảy
08 95 91 10
Đầu    Lôtô
0 00; 03; 04; 07; 08
1 10; 10; 10; 15; 15; 19; 19
2 20; 23; 24
3
4 40; 44; 46
5 58; 59
6 60; 61
7 75
8
9 91; 93; 94; 95

Mở thưởng thứ ba ngày 29/01/2019
Đặc Biệt 56579
Giải Nhất 42767
Giải Nhì
29375 21047
Giải Ba
75651 35133 52385
59171 20409 73525
Giải Tư
6438 9819 8847 2539
Giải Năm
2291 7850 3669
2741 7052 1108
Giải Sáu
664 515 572
Giải Bảy
37 59 01 68
Đầu    Lôtô
0 01; 08; 09
1 15; 19
2 25
3 33; 37; 38; 39
4 41; 47; 47
5 50; 51; 52; 59
6 64; 67; 68; 69
7 71; 72; 75; 79
8 85
9 91

Mở thưởng thứ hai ngày 28/01/2019
Đặc Biệt 85889
Giải Nhất 19391
Giải Nhì
30897 80995
Giải Ba
75267 67149 00607
41294 84369 54633
Giải Tư
5644 5102 3056 8594
Giải Năm
5045 6291 3579
7503 8388 1209
Giải Sáu
244 186 835
Giải Bảy
59 83 34 19
Đầu    Lôtô
0 02; 03; 07; 09
1 19
2
3 33; 34; 35
4 44; 44; 45; 49
5 56; 59
6 67; 69
7 79
8 83; 86; 88; 89
9 91; 91; 94; 94; 95; 97

Mở thưởng chủ nhật ngày 27/01/2019
Đặc Biệt 58549
Giải Nhất 62533
Giải Nhì
19805 12534
Giải Ba
77669 49958 79536
13923 65572 40789
Giải Tư
4484 3809 8415 2507
Giải Năm
4257 9708 6267
7778 3729 0024
Giải Sáu
305 984 522
Giải Bảy
81 10 03 06
Đầu    Lôtô
0 03; 05; 05; 06; 07; 08; 09
1 10; 15
2 22; 23; 24; 29
3 33; 34; 36
4 49
5 57; 58
6 67; 69
7 72; 78
8 81; 84; 84; 89
9

Mở thưởng thứ bảy ngày 26/01/2019
Đặc Biệt 62279
Giải Nhất 66943
Giải Nhì
22093 92817
Giải Ba
34335 46698 10329
63784 57742 61250
Giải Tư
0066 5021 7259 0059
Giải Năm
7184 4591 2398
8646 0186 8611
Giải Sáu
425 443 869
Giải Bảy
65 33 36 39
Đầu    Lôtô
0
1 11; 17
2 21; 25; 29
3 33; 35; 36; 39
4 42; 43; 43; 46
5 50; 59; 59
6 65; 66; 69
7 79
8 84; 84; 86
9 91; 93; 98; 98

Mở thưởng thứ sáu ngày 25/01/2019
Đặc Biệt 95565
Giải Nhất 31663
Giải Nhì
92374 72652
Giải Ba
53401 82456 76801
72109 64210 15377
Giải Tư
2696 0661 6027 1009
Giải Năm
5880 0194 2866
3941 1653 7485
Giải Sáu
197 722 373
Giải Bảy
90 97 23 99
Đầu    Lôtô
0 01; 01; 09; 09
1 10
2 22; 23; 27
3
4 41
5 52; 53; 56
6 61; 63; 65; 66
7 73; 74; 77
8 80; 85
9 90; 94; 96; 97; 97; 99

Mở thưởng thứ năm ngày 24/01/2019
Đặc Biệt 69336
Giải Nhất 65487
Giải Nhì
33847 82018
Giải Ba
80846 95080 09696
00557 73663 56925
Giải Tư
5326 5749 1579 9919
Giải Năm
2777 5262 5416
0712 2006 3111
Giải Sáu
840 634 596
Giải Bảy
94 33 32 24
Đầu    Lôtô
0 06
1 11; 12; 16; 18; 19
2 24; 25; 26
3 32; 33; 34; 36
4 40; 46; 47; 49
5 57
6 62; 63
7 77; 79
8 80; 87
9 94; 96; 96

Mở thưởng thứ tư ngày 23/01/2019
Đặc Biệt 17810
Giải Nhất 36003
Giải Nhì
24319 95465
Giải Ba
59880 79925 99726
26965 40159 07814
Giải Tư
9152 7336 9103 6144
Giải Năm
4323 8819 7127
4898 6770 7637
Giải Sáu
550 440 991
Giải Bảy
40 11 22 36
Đầu    Lôtô
0 03; 03
1 10; 11; 14; 19; 19
2 22; 23; 25; 26; 27
3 36; 36; 37
4 40; 40; 44
5 50; 52; 59
6 65; 65
7 70
8 80
9 91; 98

Mở thưởng thứ ba ngày 22/01/2019
Đặc Biệt 40829
Giải Nhất 68434
Giải Nhì
88818 57861
Giải Ba
95658 31448 52838
39008 11262 25792
Giải Tư
3964 6652 7374 5203
Giải Năm
8316 2547 7973
6425 4080 0584
Giải Sáu
275 758 205
Giải Bảy
79 68 97 88
Đầu    Lôtô
0 03; 05; 08
1 16; 18
2 25; 29
3 34; 38
4 47; 48
5 52; 58; 58
6 61; 62; 64; 68
7 73; 74; 75; 79
8 80; 84; 88
9 92; 97

Mở thưởng thứ hai ngày 21/01/2019
Đặc Biệt 00962
Giải Nhất 78214
Giải Nhì
99820 58589
Giải Ba
51343 56552 49873
87235 72705 12629
Giải Tư
5985 4297 6393 2227
Giải Năm
0453 9542 1617
4281 6858 9617
Giải Sáu
838 293 287
Giải Bảy
69 39 97 78
Đầu    Lôtô
0 05
1 14; 17; 17
2 20; 27; 29
3 35; 38; 39
4 42; 43
5 52; 53; 58
6 62; 69
7 73; 78
8 81; 85; 87; 89
9 93; 93; 97; 97

Mở thưởng chủ nhật ngày 20/01/2019
Đặc Biệt 65208
Giải Nhất 55223
Giải Nhì
07010 34387
Giải Ba
20869 01911 46035
14971 85545 83460
Giải Tư
7858 6779 2452 3511
Giải Năm
0574 6987 0889
1676 3179 8622
Giải Sáu
547 914 882
Giải Bảy
72 54 95 92
Đầu    Lôtô
0 08
1 10; 11; 11; 14
2 22; 23
3 35
4 45; 47
5 52; 54; 58
6 60; 69
7 71; 72; 74; 76; 79; 79
8 82; 87; 87; 89
9 92; 95

Mở thưởng thứ bảy ngày 19/01/2019
Đặc Biệt 71892
Giải Nhất 00967
Giải Nhì
76205 84573
Giải Ba
46326 54946 97053
56226 70714 61043
Giải Tư
6340 3945 0048 2066
Giải Năm
1714 8635 0031
8551 4438 4918
Giải Sáu
163 257 436
Giải Bảy
34 64 70 85
Đầu    Lôtô
0 05
1 14; 14; 18
2 26; 26
3 31; 34; 35; 36; 38
4 40; 43; 45; 46; 48
5 51; 53; 57
6 63; 64; 66; 67
7 70; 73
8 85
9 92

Mở thưởng thứ sáu ngày 18/01/2019
Đặc Biệt 04289
Giải Nhất 05242
Giải Nhì
95071 64877
Giải Ba
34673 64527 40670
50986 05702 31069
Giải Tư
9439 0223 1726 4099
Giải Năm
6377 2525 1347
3788 2872 1798
Giải Sáu
548 660 831
Giải Bảy
29 18 94 15
Đầu    Lôtô
0 02
1 15; 18
2 23; 25; 26; 27; 29
3 31; 39
4 42; 47; 48
5
6 60; 69
7 70; 71; 72; 73; 77; 77
8 86; 88; 89
9 94; 98; 99

Mở thưởng thứ năm ngày 17/01/2019
Đặc Biệt 68116
Giải Nhất 26827
Giải Nhì
31264 81596
Giải Ba
87555 09629 37437
65284 39787 92233
Giải Tư
0839 8472 2914 6721
Giải Năm
9662 8264 1248
3012 2856 7858
Giải Sáu
840 713 571
Giải Bảy
74 65 15 52
Đầu    Lôtô
0
1 12; 13; 14; 15; 16
2 21; 27; 29
3 33; 37; 39
4 40; 48
5 52; 55; 56; 58
6 62; 64; 64; 65
7 71; 72; 74
8 84; 87
9 96

Mở thưởng thứ tư ngày 16/01/2019
Đặc Biệt 22086
Giải Nhất 79312
Giải Nhì
90049 54062
Giải Ba
72537 10294 62485
99403 26631 73265
Giải Tư
3694 2907 6472 2670
Giải Năm
1937 7578 4575
5576 4557 3331
Giải Sáu
257 886 750
Giải Bảy
28 97 31 95
Đầu    Lôtô
0 03; 07
1 12
2 28
3 31; 31; 31; 37; 37
4 49
5 50; 57; 57
6 62; 65
7 70; 72; 75; 76; 78
8 85; 86; 86
9 94; 94; 95; 97

Mở thưởng thứ ba ngày 15/01/2019
Đặc Biệt 84265
Giải Nhất 28287
Giải Nhì
12310 52786
Giải Ba
68290 96816 97614
71022 17949 68079
Giải Tư
9131 7490 2509 3665
Giải Năm
5098 8443 2719
4778 4350 1221
Giải Sáu
709 861 152
Giải Bảy
22 28 03 29
Đầu    Lôtô
0 03; 09; 09
1 10; 14; 16; 19
2 21; 22; 22; 28; 29
3 31
4 43; 49
5 50; 52
6 61; 65; 65
7 78; 79
8 86; 87
9 90; 90; 98

Mở thưởng thứ hai ngày 14/01/2019
Đặc Biệt 51545
Giải Nhất 42892
Giải Nhì
43403 47804
Giải Ba
34204 39267 75895
58649 31151 03816
Giải Tư
9799 3002 2439 9543
Giải Năm
3525 0656 2473
2559 2720 6574
Giải Sáu
684 721 993
Giải Bảy
34 81 28 64
Đầu    Lôtô
0 02; 03; 04; 04
1 16
2 20; 21; 25; 28
3 34; 39
4 43; 45; 49
5 51; 56; 59
6 64; 67
7 73; 74
8 81; 84
9 92; 93; 95; 99

Mở thưởng chủ nhật ngày 13/01/2019
Đặc Biệt 38231
Giải Nhất 01714
Giải Nhì
95126 77765
Giải Ba
65609 69311 54686
80998 84730 81787
Giải Tư
7438 9859 9194 2950
Giải Năm
0349 0849 1015
3146 4148 8354
Giải Sáu
332 381 698
Giải Bảy
72 62 12 03
Đầu    Lôtô
0 03; 09
1 11; 12; 14; 15
2 26
3 30; 31; 32; 38
4 46; 48; 49; 49
5 50; 54; 59
6 62; 65
7 72
8 81; 86; 87
9 94; 98; 98

Mở thưởng thứ bảy ngày 12/01/2019
Đặc Biệt 73224
Giải Nhất 81011
Giải Nhì
00744 72834
Giải Ba
02166 10100 33548
60310 45766 35173
Giải Tư
6474 8693 8054 2631
Giải Năm
9473 8700 4148
2567 0033 4452
Giải Sáu
304 673 215
Giải Bảy
64 02 99 48
Đầu    Lôtô
0 00; 00; 02; 04
1 10; 11; 15
2 24
3 31; 33; 34
4 44; 48; 48; 48
5 52; 54
6 64; 66; 66; 67
7 73; 73; 73; 74
8
9 93; 99

Mở thưởng thứ sáu ngày 11/01/2019
Đặc Biệt 09841
Giải Nhất 60943
Giải Nhì
54465 28979
Giải Ba
35699 73085 33649
76314 38261 93375
Giải Tư
5343 6399 6934 9641
Giải Năm
6640 6035 1480
3779 7799 5116
Giải Sáu
000 856 078
Giải Bảy
03 38 17 19
Đầu    Lôtô
0 00; 03
1 14; 16; 17; 19
2
3 34; 35; 38
4 40; 41; 41; 43; 43; 49
5 56
6 61; 65
7 75; 78; 79; 79
8 80; 85
9 99; 99; 99

Mở thưởng thứ năm ngày 10/01/2019
Đặc Biệt 30559
Giải Nhất 78713
Giải Nhì
84288 17464
Giải Ba
98540 14459 45907
55104 62771 61680
Giải Tư
2703 7978 0534 7176
Giải Năm
9801 8835 2008
9821 1349 0687
Giải Sáu
200 788 053
Giải Bảy
56 77 55 15
Đầu    Lôtô
0 00; 01; 03; 04; 07; 08
1 13; 15
2 21
3 34; 35
4 40; 49
5 53; 55; 56; 59; 59
6 64
7 71; 76; 77; 78
8 80; 87; 88; 88
9

Mở thưởng thứ tư ngày 09/01/2019
Đặc Biệt 89379
Giải Nhất 51461
Giải Nhì
99686 57459
Giải Ba
54347 67205 68378
48995 14882 39676
Giải Tư
0860 6213 1380 6509
Giải Năm
0416 8790 3317
2793 7010 9716
Giải Sáu
477 939 370
Giải Bảy
06 60 59 97
Đầu    Lôtô
0 05; 06; 09
1 10; 13; 16; 16; 17
2
3 39
4 47
5 59; 59
6 60; 60; 61
7 70; 76; 77; 78; 79
8 80; 82; 86
9 90; 93; 95; 97

Mở thưởng thứ ba ngày 08/01/2019
Đặc Biệt 62880
Giải Nhất 03899
Giải Nhì
20314 33936
Giải Ba
30417 71143 52738
08185 55338 19928
Giải Tư
5628 4510 5156 8572
Giải Năm
4602 9676 5223
2731 6212 0247
Giải Sáu
172 255 260
Giải Bảy
35 11 00 95
Đầu    Lôtô
0 00; 02
1 10; 11; 12; 14; 17
2 23; 28; 28
3 31; 35; 36; 38; 38
4 43; 47
5 55; 56
6 60
7 72; 72; 76
8 80; 85
9 95; 99

Mở thưởng thứ hai ngày 07/01/2019
Đặc Biệt 32489
Giải Nhất 47814
Giải Nhì
67778 64994
Giải Ba
02466 38257 71930
82009 29927 16437
Giải Tư
8000 8419 5851 1130
Giải Năm
8104 4423 3458
2644 1068 3756
Giải Sáu
844 880 084
Giải Bảy
82 30 62 63
Đầu    Lôtô
0 00; 04; 09
1 14; 19
2 23; 27
3 30; 30; 30; 37
4 44; 44
5 51; 56; 57; 58
6 62; 63; 66; 68
7 78
8 80; 82; 84; 89
9 94

Mở thưởng chủ nhật ngày 06/01/2019
Đặc Biệt 64391
Giải Nhất 54349
Giải Nhì
89853 30879
Giải Ba
57948 74768 90532
05289 97327 51479
Giải Tư
7247 8472 1340 5064
Giải Năm
3879 4714 4113
5093 9047 2256
Giải Sáu
276 261 803
Giải Bảy
40 54 18 15
Đầu    Lôtô
0 03
1 13; 14; 15; 18
2 27
3 32
4 40; 40; 47; 47; 48; 49
5 53; 54; 56
6 61; 64; 68
7 72; 76; 79; 79; 79
8 89
9 91; 93

Mở thưởng thứ bảy ngày 05/01/2019
Đặc Biệt 90522
Giải Nhất 22061
Giải Nhì
61168 06758
Giải Ba
09193 82824 27809
06855 62715 98624
Giải Tư
7555 2210 0818 9573
Giải Năm
7058 2668 6343
4426 0648 3166
Giải Sáu
138 453 183
Giải Bảy
76 73 13 38
Đầu    Lôtô
0 09
1 10; 13; 15; 18
2 22; 24; 24; 26
3 38; 38
4 43; 48
5 53; 55; 55; 58; 58
6 61; 66; 68; 68
7 73; 73; 76
8 83
9 93

Mở thưởng thứ sáu ngày 04/01/2019
Đặc Biệt 03677
Giải Nhất 91142
Giải Nhì
40042 45926
Giải Ba
80118 31106 16375
78701 98326 45736
Giải Tư
4172 7625 4380 5932
Giải Năm
7969 1947 7928
0710 2809 9726
Giải Sáu
656 257 949
Giải Bảy
65 18 68 00
Đầu    Lôtô
0 00; 01; 06; 09
1 10; 18; 18
2 25; 26; 26; 26; 28
3 32; 36
4 42; 42; 47; 49
5 56; 57
6 65; 68; 69
7 72; 75; 77
8 80
9

Mở thưởng thứ năm ngày 03/01/2019
Đặc Biệt 60824
Giải Nhất 55041
Giải Nhì
15193 66122
Giải Ba
84924 07715 80113
77073 98972 54689
Giải Tư
9840 3138 3862 2883
Giải Năm
3852 9294 8031
4568 8358 9906
Giải Sáu
266 328 646
Giải Bảy
75 78 28 89
Đầu    Lôtô
0 06
1 13; 15
2 22; 24; 24; 28; 28
3 31; 38
4 40; 41; 46
5 52; 58
6 62; 66; 68
7 72; 73; 75; 78
8 83; 89; 89
9 93; 94

Mở thưởng thứ tư ngày 02/01/2019
Đặc Biệt 56508
Giải Nhất 45238
Giải Nhì
46349 45470
Giải Ba
73256 21504 33565
11360 95475 34876
Giải Tư
4495 2277 2579 0193
Giải Năm
3597 8096 9602
9523 7715 9239
Giải Sáu
051 963 455
Giải Bảy
30 77 43 79
Đầu    Lôtô
0 02; 04; 08
1 15
2 23
3 30; 38; 39
4 43; 49
5 51; 55; 56
6 60; 63; 65
7 70; 75; 76; 77; 77; 79; 79
8
9 93; 95; 96; 97

Mở thưởng thứ ba ngày 01/01/2019
Đặc Biệt 93689
Giải Nhất 75237
Giải Nhì
18849 42912
Giải Ba
47772 35331 42797
65541 25983 49007
Giải Tư
6362 8342 9093 2476
Giải Năm
4654 4166 8468
5956 2604 6676
Giải Sáu
585 644 388
Giải Bảy
74 33 00 40
Đầu    Lôtô
0 00; 04; 07
1 12
2
3 31; 33; 37
4 40; 41; 42; 44; 49
5 54; 56
6 62; 66; 68
7 72; 74; 76; 76
8 83; 85; 88; 89
9 93; 97

Mở thưởng thứ hai ngày 31/12/2018
Đặc Biệt 45276
Giải Nhất 47653
Giải Nhì
82065 29276
Giải Ba
25396 81597 83276
57151 14066 09935
Giải Tư
7280 7973 8102 1845
Giải Năm
4819 6414 6791
4206 8832 2861
Giải Sáu
470 430 439
Giải Bảy
98 59 29 32
Đầu    Lôtô
0 02; 06
1 14; 19
2 29
3 30; 32; 32; 35; 39
4 45
5 51; 53; 59
6 61; 65; 66
7 70; 73; 76; 76; 76
8 80
9 91; 96; 97; 98

Mở thưởng chủ nhật ngày 30/12/2018
Đặc Biệt 65753
Giải Nhất 84468
Giải Nhì
51729 50384
Giải Ba
32861 23532 72685
55796 49853 96122
Giải Tư
0774 2246 6463 4160
Giải Năm
7014 3113 6950
0015 1630 7724
Giải Sáu
079 101 888
Giải Bảy
05 31 73 83
Đầu    Lôtô
0 01; 05
1 13; 14; 15
2 22; 24; 29
3 30; 31; 32
4 46
5 50; 53; 53
6 60; 61; 63; 68
7 73; 74; 79
8 83; 84; 85; 88
9 96

Mở thưởng thứ bảy ngày 29/12/2018
Đặc Biệt 56675
Giải Nhất 05257
Giải Nhì
35424 53107
Giải Ba
04517 58321 24231
86915 49661 51449
Giải Tư
8754 7939 1335 6356
Giải Năm
6930 6925 4555
6559 0722 0856
Giải Sáu
713 567 132
Giải Bảy
91 77 80 09
Đầu    Lôtô
0 07; 09
1 13; 15; 17
2 21; 22; 24; 25
3 30; 31; 32; 35; 39
4 49
5 54; 55; 56; 56; 57; 59
6 61; 67
7 75; 77
8 80
9 91

Mở thưởng thứ sáu ngày 28/12/2018
Đặc Biệt 66241
Giải Nhất 74515
Giải Nhì
99143 99418
Giải Ba
11047 39015 41600
77344 11222 39764
Giải Tư
9340 3751 5386 8133
Giải Năm
2711 3686 8055
7944 2307 6020
Giải Sáu
492 677 628
Giải Bảy
84 74 68 00
Đầu    Lôtô
0 00; 00; 07
1 11; 15; 15; 18
2 20; 22; 28
3 33
4 40; 41; 43; 44; 44; 47
5 51; 55
6 64; 68
7 74; 77
8 84; 86; 86
9 92

Mở thưởng thứ năm ngày 27/12/2018
Đặc Biệt 24529
Giải Nhất 55726
Giải Nhì
87621 81834
Giải Ba
06183 28342 85432
86248 00827 66193
Giải Tư
3579 1214 1590 5315
Giải Năm
3715 5449 3783
0358 5719 3156
Giải Sáu
205 927 937
Giải Bảy
46 86 68 33
Đầu    Lôtô
0 05
1 14; 15; 15; 19
2 21; 26; 27; 27; 29
3 32; 33; 34; 37
4 42; 46; 48; 49
5 56; 58
6 68
7 79
8 83; 83; 86
9 90; 93

Mở thưởng thứ tư ngày 26/12/2018
Đặc Biệt 73330
Giải Nhất 59327
Giải Nhì
68202 76003
Giải Ba
17122 61486 91537
43872 24520 45662
Giải Tư
4077 7149 0129 7792
Giải Năm
3822 1736 9356
1879 3479 2096
Giải Sáu
094 271 053
Giải Bảy
30 07 37 58
Đầu    Lôtô
0 02; 03; 07
1
2 20; 22; 22; 27; 29
3 30; 30; 36; 37; 37
4 49
5 53; 56; 58
6 62
7 71; 72; 77; 79; 79
8 86
9 92; 94; 96

Mở thưởng thứ ba ngày 25/12/2018
Đặc Biệt 09956
Giải Nhất 75272
Giải Nhì
22342 55313
Giải Ba
89674 16416 05087
49099 03413 06496
Giải Tư
3387 9141 2641 4018
Giải Năm
4973 5171 4288
0481 8091 7371
Giải Sáu
290 818 604
Giải Bảy
63 01 67 54
Đầu    Lôtô
0 01; 04
1 13; 13; 16; 18; 18
2
3
4 41; 41; 42
5 54; 56
6 63; 67
7 71; 71; 72; 73; 74
8 81; 87; 87; 88
9 90; 91; 96; 99

ketqua.org: soi cau loto, soi cau xo so

xsmb, kqxs, ket qua xo so online:

Ketqua.org tự hào là trang web xổ số lớn tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp những dịch vụ tiện ích thống kê, cầu loto VIP. Sự hài lòng của quý khách, là niềm tự hào của chúng tôi trong suốt 10 năm hoạt động phục vụ bạn đọc khắp cả nước. Có thể tìm thấy chúng tôi qua một số từ khóa chính trên Google như sau: xsmb, ket qua, kqxs, xoso mb, ung dung xo so....