Chọn tỉnh:     (hiển thị kết quả trong 50 ngày gần đây nhất)

Mở thưởng thứ ba ngày 17/01/2017
Đặc Biệt 81223
Giải Nhất 16783
Giải Nhì
97874 85107
Giải Ba
56318 51138 01670
43830 98960 94641
Giải Tư
9449 7408 6050 1618
Giải Năm
3745 4092 4930
2674 3646 1230
Giải Sáu
199 795 011
Giải Bảy
03 79 15 93
Đầu    Lôtô
0 03; 07; 08
1 11; 15; 18; 18
2 23
3 30; 30; 30; 38
4 41; 45; 46; 49
5 50
6 60
7 70; 74; 74; 79
8 83
9 92; 93; 95; 99

Mở thưởng thứ hai ngày 16/01/2017
Đặc Biệt 66332
Giải Nhất 66566
Giải Nhì
00446 08477
Giải Ba
73765 90127 93696
08846 18129 71883
Giải Tư
0760 9992 1292 7357
Giải Năm
6291 9097 4969
3325 6195 8560
Giải Sáu
973 227 775
Giải Bảy
06 88 63 82
Đầu    Lôtô
0 06
1
2 25; 27; 27; 29
3 32
4 46; 46
5 57
6 60; 60; 63; 65; 66; 69
7 73; 75; 77
8 82; 83; 88
9 91; 92; 92; 95; 96; 97

Mở thưởng chủ nhật ngày 15/01/2017
Đặc Biệt 02489
Giải Nhất 24979
Giải Nhì
88515 98493
Giải Ba
86200 41531 83327
92901 98857 87865
Giải Tư
8420 3117 7844 4582
Giải Năm
2619 2876 1636
6547 0390 6891
Giải Sáu
330 380 734
Giải Bảy
75 87 48 81
Đầu    Lôtô
0 00; 01
1 15; 17; 19
2 20; 27
3 30; 31; 34; 36
4 44; 47; 48
5 57
6 65
7 75; 76; 79
8 80; 81; 82; 87; 89
9 90; 91; 93

Mở thưởng thứ bảy ngày 14/01/2017
Đặc Biệt 27739
Giải Nhất 70755
Giải Nhì
74349 42867
Giải Ba
67000 36884 45207
91502 69791 67583
Giải Tư
0780 9256 2340 3709
Giải Năm
2007 9244 6693
0240 0095 4229
Giải Sáu
482 057 624
Giải Bảy
38 73 47 96
Đầu    Lôtô
0 00; 02; 07; 07; 09
1
2 24; 29
3 38; 39
4 40; 40; 44; 47; 49
5 55; 56; 57
6 67
7 73
8 80; 82; 83; 84
9 91; 93; 95; 96

Mở thưởng thứ sáu ngày 13/01/2017
Đặc Biệt 96334
Giải Nhất 98788
Giải Nhì
66293 69259
Giải Ba
75573 45340 46642
25326 62970 27006
Giải Tư
9123 9845 8634 9251
Giải Năm
9423 6580 7144
4441 7469 7895
Giải Sáu
569 515 965
Giải Bảy
95 45 86 79
Đầu    Lôtô
0 06
1 15
2 23; 23; 26
3 34; 34
4 40; 41; 42; 44; 45; 45
5 51; 59
6 65; 69; 69
7 70; 73; 79
8 80; 86; 88
9 93; 95; 95

Mở thưởng thứ năm ngày 12/01/2017
Đặc Biệt 69974
Giải Nhất 44058
Giải Nhì
58015 79406
Giải Ba
69174 17837 10484
08799 53685 41656
Giải Tư
4303 0563 8667 7463
Giải Năm
0718 3385 4085
9807 2971 0847
Giải Sáu
307 189 454
Giải Bảy
39 28 41 91
Đầu    Lôtô
0 03; 06; 07; 07
1 15; 18
2 28
3 37; 39
4 41; 47
5 54; 56; 58
6 63; 63; 67
7 71; 74; 74
8 84; 85; 85; 85; 89
9 91; 99

Mở thưởng thứ tư ngày 11/01/2017
Đặc Biệt 07790
Giải Nhất 38501
Giải Nhì
32876 09066
Giải Ba
18601 65439 44466
42978 13129 74589
Giải Tư
2498 2503 8499 0858
Giải Năm
1473 9195 9569
6836 7982 1708
Giải Sáu
887 788 831
Giải Bảy
48 06 60 91
Đầu    Lôtô
0 01; 01; 03; 06; 08
1
2 29
3 31; 36; 39
4 48
5 58
6 60; 66; 66; 69
7 73; 76; 78
8 82; 87; 88; 89
9 90; 91; 95; 98; 99

Mở thưởng thứ ba ngày 10/01/2017
Đặc Biệt 42040
Giải Nhất 17927
Giải Nhì
96340 04206
Giải Ba
33007 06575 06110
64585 60072 46756
Giải Tư
3380 4378 0763 6932
Giải Năm
8046 6826 2057
2569 0032 4031
Giải Sáu
714 704 168
Giải Bảy
49 29 42 22
Đầu    Lôtô
0 04; 06; 07
1 10; 14
2 22; 26; 27; 29
3 31; 32; 32
4 40; 40; 42; 46; 49
5 56; 57
6 63; 68; 69
7 72; 75; 78
8 80; 85
9

Mở thưởng thứ hai ngày 09/01/2017
Đặc Biệt 68976
Giải Nhất 30388
Giải Nhì
12257 19952
Giải Ba
07296 30433 53402
29384 33646 81766
Giải Tư
5355 5841 3090 6162
Giải Năm
0697 6419 0021
7758 7343 8524
Giải Sáu
304 802 438
Giải Bảy
37 75 93 58
Đầu    Lôtô
0 02; 02; 04
1 19
2 21; 24
3 33; 37; 38
4 41; 43; 46
5 52; 55; 57; 58; 58
6 62; 66
7 75; 76
8 84; 88
9 90; 93; 96; 97

Mở thưởng chủ nhật ngày 08/01/2017
Đặc Biệt 28820
Giải Nhất 11381
Giải Nhì
19080 65002
Giải Ba
37762 38875 34441
78960 69744 59403
Giải Tư
7770 7491 9268 0473
Giải Năm
5723 9172 2019
4662 8315 9630
Giải Sáu
865 839 682
Giải Bảy
67 79 97 95
Đầu    Lôtô
0 02; 03
1 15; 19
2 20; 23
3 30; 39
4 41; 44
5
6 60; 62; 62; 65; 67; 68
7 70; 72; 73; 75; 79
8 80; 81; 82
9 91; 95; 97

Mở thưởng thứ bảy ngày 07/01/2017
Đặc Biệt 95356
Giải Nhất 80607
Giải Nhì
13851 05670
Giải Ba
36679 23982 55375
86907 07128 70078
Giải Tư
7589 5182 7334 3974
Giải Năm
0085 6746 0021
5852 4973 6342
Giải Sáu
619 205 226
Giải Bảy
77 64 30 47
Đầu    Lôtô
0 05; 07; 07
1 19
2 21; 26; 28
3 30; 34
4 42; 46; 47
5 51; 52; 56
6 64
7 70; 73; 74; 75; 77; 78; 79
8 82; 82; 85; 89
9

Mở thưởng thứ sáu ngày 06/01/2017
Đặc Biệt 97266
Giải Nhất 89161
Giải Nhì
93341 72800
Giải Ba
77355 64307 29844
69137 88751 47323
Giải Tư
5664 2680 4451 9376
Giải Năm
0352 8008 8382
1687 8027 5470
Giải Sáu
385 566 675
Giải Bảy
98 04 69 91
Đầu    Lôtô
0 00; 04; 07; 08
1
2 23; 27
3 37
4 41; 44
5 51; 51; 52; 55
6 61; 64; 66; 66; 69
7 70; 75; 76
8 80; 82; 85; 87
9 91; 98

Mở thưởng thứ năm ngày 05/01/2017
Đặc Biệt 86192
Giải Nhất 06614
Giải Nhì
75875 83836
Giải Ba
92449 62160 08801
52274 37427 13385
Giải Tư
2626 8619 1329 0918
Giải Năm
7972 1714 3176
4768 3838 7804
Giải Sáu
676 730 269
Giải Bảy
46 90 28 81
Đầu    Lôtô
0 01; 04
1 14; 14; 18; 19
2 26; 27; 28; 29
3 30; 36; 38
4 46; 49
5
6 60; 68; 69
7 72; 74; 75; 76; 76
8 81; 85
9 90; 92

Mở thưởng thứ tư ngày 04/01/2017
Đặc Biệt 20896
Giải Nhất 60563
Giải Nhì
37480 84108
Giải Ba
41292 99024 34337
31411 50954 05748
Giải Tư
1853 3461 7476 7626
Giải Năm
1765 2641 9573
3393 2390 5777
Giải Sáu
261 098 291
Giải Bảy
95 39 59 60
Đầu    Lôtô
0 08
1 11
2 24; 26
3 37; 39
4 41; 48
5 53; 54; 59
6 60; 61; 61; 63; 65
7 73; 76; 77
8 80
9 90; 91; 92; 93; 95; 96; 98

Mở thưởng thứ ba ngày 03/01/2017
Đặc Biệt 73385
Giải Nhất 48201
Giải Nhì
42473 27236
Giải Ba
07736 38170 18166
69212 95935 76832
Giải Tư
0896 2312 8823 7876
Giải Năm
0994 5467 3490
8951 6239 4412
Giải Sáu
475 567 232
Giải Bảy
47 06 52 90
Đầu    Lôtô
0 01; 06
1 12; 12; 12
2 23
3 32; 32; 35; 36; 36; 39
4 47
5 51; 52
6 66; 67; 67
7 70; 73; 75; 76
8 85
9 90; 90; 94; 96

Mở thưởng thứ hai ngày 02/01/2017
Đặc Biệt 53103
Giải Nhất 49221
Giải Nhì
06903 33174
Giải Ba
83183 61021 11411
94183 78490 70828
Giải Tư
5509 5963 0813 4283
Giải Năm
1233 4654 5306
7033 6797 7827
Giải Sáu
496 780 771
Giải Bảy
70 87 92 52
Đầu    Lôtô
0 03; 03; 06; 09
1 11; 13
2 21; 21; 27; 28
3 33; 33
4
5 52; 54
6 63
7 70; 71; 74
8 80; 83; 83; 83; 87
9 90; 92; 96; 97

Mở thưởng chủ nhật ngày 01/01/2017
Đặc Biệt 48951
Giải Nhất 38019
Giải Nhì
34704 67014
Giải Ba
27327 87012 25952
75465 67882 02584
Giải Tư
3195 4449 1649 9303
Giải Năm
1426 2417 1395
6498 2667 3984
Giải Sáu
288 772 769
Giải Bảy
21 75 17 11
Đầu    Lôtô
0 03; 04
1 11; 12; 14; 17; 17; 19
2 21; 26; 27
3
4 49; 49
5 51; 52
6 65; 67; 69
7 72; 75
8 82; 84; 84; 88
9 95; 95; 98

Mở thưởng thứ bảy ngày 31/12/2016
Đặc Biệt 26687
Giải Nhất 80268
Giải Nhì
63300 23169
Giải Ba
02455 63273 68582
24279 40462 60912
Giải Tư
5633 6130 5450 1787
Giải Năm
3328 9454 7092
3898 5642 1290
Giải Sáu
132 414 518
Giải Bảy
87 17 15 33
Đầu    Lôtô
0 00
1 12; 14; 15; 17; 18
2 28
3 30; 32; 33; 33
4 42
5 50; 54; 55
6 62; 68; 69
7 73; 79
8 82; 87; 87; 87
9 90; 92; 98

Mở thưởng thứ sáu ngày 30/12/2016
Đặc Biệt 19617
Giải Nhất 22627
Giải Nhì
80984 22884
Giải Ba
50442 41153 87482
21330 29398 06446
Giải Tư
7027 2627 9820 5928
Giải Năm
5273 2491 2502
5415 7932 2697
Giải Sáu
516 606 817
Giải Bảy
30 37 15 05
Đầu    Lôtô
0 02; 05; 06
1 15; 15; 16; 17; 17
2 20; 27; 27; 27; 28
3 30; 30; 32; 37
4 42; 46
5 53
6
7 73
8 82; 84; 84
9 91; 97; 98

Mở thưởng thứ năm ngày 29/12/2016
Đặc Biệt 14198
Giải Nhất 56833
Giải Nhì
21440 20862
Giải Ba
51602 02928 15439
28390 34865 68782
Giải Tư
2385 1696 2194 8384
Giải Năm
2976 8193 5373
4050 8337 0309
Giải Sáu
397 824 383
Giải Bảy
11 16 31 92
Đầu    Lôtô
0 02; 09
1 11; 16
2 24; 28
3 31; 33; 37; 39
4 40
5 50
6 62; 65
7 73; 76
8 82; 83; 84; 85
9 90; 92; 93; 94; 96; 97; 98

Mở thưởng thứ tư ngày 28/12/2016
Đặc Biệt 68044
Giải Nhất 76100
Giải Nhì
06686 97472
Giải Ba
01425 42539 63632
92869 43025 75162
Giải Tư
8617 7118 7204 8856
Giải Năm
4094 5561 5064
0265 3660 5234
Giải Sáu
462 208 865
Giải Bảy
22 12 99 78
Đầu    Lôtô
0 00; 04; 08
1 12; 17; 18
2 22; 25; 25
3 32; 34; 39
4 44
5 56
6 60; 61; 62; 62; 64; 65; 65; 69
7 72; 78
8 86
9 94; 99

Mở thưởng thứ ba ngày 27/12/2016
Đặc Biệt 97291
Giải Nhất 86349
Giải Nhì
50912 66089
Giải Ba
18469 60383 21145
91462 01371 57367
Giải Tư
9057 9316 6931 5457
Giải Năm
9441 3742 6275
5580 7143 5434
Giải Sáu
326 172 115
Giải Bảy
05 88 54 38
Đầu    Lôtô
0 05
1 12; 15; 16
2 26
3 31; 34; 38
4 41; 42; 43; 45; 49
5 54; 57; 57
6 62; 67; 69
7 71; 72; 75
8 80; 83; 88; 89
9 91

Mở thưởng thứ hai ngày 26/12/2016
Đặc Biệt 42325
Giải Nhất 59426
Giải Nhì
30749 25191
Giải Ba
88539 18793 89468
62340 40987 07176
Giải Tư
5992 5551 5257 8253
Giải Năm
8333 3180 9284
9440 8101 1319
Giải Sáu
660 323 158
Giải Bảy
26 35 90 18
Đầu    Lôtô
0 01
1 18; 19
2 23; 25; 26; 26
3 33; 35; 39
4 40; 40; 49
5 51; 53; 57; 58
6 60; 68
7 76
8 80; 84; 87
9 90; 91; 92; 93

Mở thưởng chủ nhật ngày 25/12/2016
Đặc Biệt 82057
Giải Nhất 07635
Giải Nhì
13106 96745
Giải Ba
16156 84334 07725
13416 65378 71568
Giải Tư
7514 0581 9580 1553
Giải Năm
5472 5720 2855
8476 3525 5643
Giải Sáu
694 231 906
Giải Bảy
23 65 18 84
Đầu    Lôtô
0 06; 06
1 14; 16; 18
2 20; 23; 25; 25
3 31; 34; 35
4 43; 45
5 53; 55; 56; 57
6 65; 68
7 72; 76; 78
8 80; 81; 84
9 94

Mở thưởng thứ bảy ngày 24/12/2016
Đặc Biệt 16938
Giải Nhất 00853
Giải Nhì
39009 47114
Giải Ba
72999 94693 60283
40009 28239 54984
Giải Tư
9152 4175 7969 5530
Giải Năm
7146 5081 4695
4464 6592 4987
Giải Sáu
785 763 057
Giải Bảy
96 02 44 49
Đầu    Lôtô
0 02; 09; 09
1 14
2
3 30; 38; 39
4 44; 46; 49
5 52; 53; 57
6 63; 64; 69
7 75
8 81; 83; 84; 85; 87
9 92; 93; 95; 96; 99

Mở thưởng thứ sáu ngày 23/12/2016
Đặc Biệt 10998
Giải Nhất 25080
Giải Nhì
19868 27459
Giải Ba
88773 01007 85201
82323 56993 20615
Giải Tư
5852 6243 2459 2709
Giải Năm
9562 6049 9486
9922 8460 4980
Giải Sáu
749 533 239
Giải Bảy
15 08 54 59
Đầu    Lôtô
0 01; 07; 08; 09
1 15; 15
2 22; 23
3 33; 39
4 43; 49; 49
5 52; 54; 59; 59; 59
6 60; 62; 68
7 73
8 80; 80; 86
9 93; 98

Mở thưởng thứ năm ngày 22/12/2016
Đặc Biệt 94684
Giải Nhất 11356
Giải Nhì
88801 05118
Giải Ba
78482 61289 54951
39030 02715 40175
Giải Tư
5909 7195 4440 1225
Giải Năm
9826 7128 4996
3835 0663 9858
Giải Sáu
695 409 743
Giải Bảy
34 67 13 64
Đầu    Lôtô
0 01; 09; 09
1 13; 15; 18
2 25; 26; 28
3 30; 34; 35
4 40; 43
5 51; 56; 58
6 63; 64; 67
7 75
8 82; 84; 89
9 95; 95; 96

Mở thưởng thứ tư ngày 21/12/2016
Đặc Biệt 32777
Giải Nhất 90076
Giải Nhì
19015 72106
Giải Ba
76338 24922 37402
86344 48193 01152
Giải Tư
3222 8200 0135 1382
Giải Năm
2373 0476 9854
4191 1064 3422
Giải Sáu
245 008 552
Giải Bảy
18 79 69 78
Đầu    Lôtô
0 00; 02; 06; 08
1 15; 18
2 22; 22; 22
3 35; 38
4 44; 45
5 52; 52; 54
6 64; 69
7 73; 76; 76; 77; 78; 79
8 82
9 91; 93

Mở thưởng thứ ba ngày 20/12/2016
Đặc Biệt 66718
Giải Nhất 15198
Giải Nhì
12325 10170
Giải Ba
92143 88569 37422
80214 67833 63902
Giải Tư
1988 1751 1672 6905
Giải Năm
4074 1599 7607
3125 8190 3954
Giải Sáu
838 929 631
Giải Bảy
98 43 67 79
Đầu    Lôtô
0 02; 05; 07
1 14; 18
2 22; 25; 25; 29
3 31; 33; 38
4 43; 43
5 51; 54
6 67; 69
7 70; 72; 74; 79
8 88
9 90; 98; 98; 99

Mở thưởng thứ hai ngày 19/12/2016
Đặc Biệt 18360
Giải Nhất 26392
Giải Nhì
40360 23942
Giải Ba
54419 77657 89766
01146 12129 87253
Giải Tư
2380 1360 0755 1409
Giải Năm
0305 9490 2957
6136 4666 5846
Giải Sáu
074 271 871
Giải Bảy
18 38 28 50
Đầu    Lôtô
0 05; 09
1 18; 19
2 28; 29
3 36; 38
4 42; 46; 46
5 50; 53; 55; 57; 57
6 60; 60; 60; 66; 66
7 71; 71; 74
8 80
9 90; 92

Mở thưởng chủ nhật ngày 18/12/2016
Đặc Biệt 34908
Giải Nhất 00214
Giải Nhì
82786 20250
Giải Ba
74817 09876 17962
35467 06344 94861
Giải Tư
3149 6161 7013 8642
Giải Năm
3711 9537 4090
0812 2061 7240
Giải Sáu
379 960 340
Giải Bảy
17 48 59 66
Đầu    Lôtô
0 08
1 11; 12; 13; 14; 17; 17
2
3 37
4 40; 40; 42; 44; 48; 49
5 50; 59
6 60; 61; 61; 61; 62; 66; 67
7 76; 79
8 86
9 90

Mở thưởng thứ bảy ngày 17/12/2016
Đặc Biệt 76822
Giải Nhất 57467
Giải Nhì
62517 94997
Giải Ba
68209 86291 43441
77738 03181 02751
Giải Tư
4015 7105 8914 5207
Giải Năm
2330 6025 7335
4606 2427 7052
Giải Sáu
827 795 146
Giải Bảy
69 32 16 84
Đầu    Lôtô
0 05; 06; 07; 09
1 14; 15; 16; 17
2 22; 25; 27; 27
3 30; 32; 35; 38
4 41; 46
5 51; 52
6 67; 69
7
8 81; 84
9 91; 95; 97

Mở thưởng thứ sáu ngày 16/12/2016
Đặc Biệt 32101
Giải Nhất 76973
Giải Nhì
69873 87732
Giải Ba
58946 37311 74230
27748 69200 74413
Giải Tư
6958 6298 1834 9758
Giải Năm
6513 3222 6296
3831 2269 4050
Giải Sáu
330 276 406
Giải Bảy
56 83 64 98
Đầu    Lôtô
0 00; 01; 06
1 11; 13; 13
2 22
3 30; 30; 31; 32; 34
4 46; 48
5 50; 56; 58; 58
6 64; 69
7 73; 73; 76
8 83
9 96; 98; 98

Mở thưởng thứ năm ngày 15/12/2016
Đặc Biệt 51178
Giải Nhất 84495
Giải Nhì
47375 08599
Giải Ba
14344 85080 85899
92308 63525 59238
Giải Tư
8286 4578 9922 4884
Giải Năm
0127 7352 8243
8761 8943 0842
Giải Sáu
739 677 690
Giải Bảy
35 80 82 21
Đầu    Lôtô
0 08
1
2 21; 22; 25; 27
3 35; 38; 39
4 42; 43; 43; 44
5 52
6 61
7 75; 77; 78; 78
8 80; 80; 82; 84; 86
9 90; 95; 99; 99

Mở thưởng thứ tư ngày 14/12/2016
Đặc Biệt 35289
Giải Nhất 07506
Giải Nhì
68028 75331
Giải Ba
91608 58169 00819
63040 45498 25000
Giải Tư
5665 5791 3275 1792
Giải Năm
6892 8734 3753
7638 0366 4055
Giải Sáu
844 899 166
Giải Bảy
56 23 12 08
Đầu    Lôtô
0 00; 06; 08; 08
1 12; 19
2 23; 28
3 31; 34; 38
4 40; 44
5 53; 55; 56
6 65; 66; 66; 69
7 75
8 89
9 91; 92; 92; 98; 99

Mở thưởng thứ ba ngày 13/12/2016
Đặc Biệt 66965
Giải Nhất 43848
Giải Nhì
53664 89202
Giải Ba
38897 03596 30845
21503 64293 70623
Giải Tư
5270 2435 3041 3484
Giải Năm
4683 3686 7100
2033 8033 6655
Giải Sáu
209 189 445
Giải Bảy
50 21 69 29
Đầu    Lôtô
0 00; 02; 03; 09
1
2 21; 23; 29
3 33; 33; 35
4 41; 45; 45; 48
5 50; 55
6 64; 65; 69
7 70
8 83; 84; 86; 89
9 93; 96; 97

Mở thưởng thứ hai ngày 12/12/2016
Đặc Biệt 94479
Giải Nhất 74687
Giải Nhì
47327 29623
Giải Ba
61299 13813 83086
63262 79899 61522
Giải Tư
7049 2871 4073 5088
Giải Năm
1055 0538 1030
7248 5734 2980
Giải Sáu
146 268 479
Giải Bảy
92 90 27 02
Đầu    Lôtô
0 02
1 13
2 22; 23; 27; 27
3 30; 34; 38
4 46; 48; 49
5 55
6 62; 68
7 71; 73; 79; 79
8 80; 86; 87; 88
9 90; 92; 99; 99

Mở thưởng chủ nhật ngày 11/12/2016
Đặc Biệt 94423
Giải Nhất 70977
Giải Nhì
29876 67071
Giải Ba
94934 69939 76836
42345 96829 67572
Giải Tư
9323 5420 6796 8072
Giải Năm
4457 2439 7239
6062 6112 0658
Giải Sáu
269 150 666
Giải Bảy
56 14 28 72
Đầu    Lôtô
0
1 12; 14
2 20; 23; 23; 28; 29
3 34; 36; 39; 39; 39
4 45
5 50; 56; 57; 58
6 62; 66; 69
7 71; 72; 72; 72; 76; 77
8
9 96

Mở thưởng thứ bảy ngày 10/12/2016
Đặc Biệt 67134
Giải Nhất 00714
Giải Nhì
66945 19803
Giải Ba
21022 88570 38641
21662 27354 90871
Giải Tư
9772 4858 7996 3262
Giải Năm
9574 9973 5625
6562 7287 5732
Giải Sáu
755 402 534
Giải Bảy
51 29 39 61
Đầu    Lôtô
0 02; 03
1 14
2 22; 25; 29
3 32; 34; 34; 39
4 41; 45
5 51; 54; 55; 58
6 61; 62; 62; 62
7 70; 71; 72; 73; 74
8 87
9 96

Mở thưởng thứ sáu ngày 09/12/2016
Đặc Biệt 06735
Giải Nhất 88702
Giải Nhì
10525 35637
Giải Ba
02576 89642 73586
53989 02526 54055
Giải Tư
7246 7024 4390 3118
Giải Năm
1598 5955 0716
9582 1832 4220
Giải Sáu
646 618 505
Giải Bảy
01 12 66 07
Đầu    Lôtô
0 01; 02; 05; 07
1 12; 16; 18; 18
2 20; 24; 25; 26
3 32; 35; 37
4 42; 46; 46
5 55; 55
6 66
7 76
8 82; 86; 89
9 90; 98

Mở thưởng thứ năm ngày 08/12/2016
Đặc Biệt 83121
Giải Nhất 89153
Giải Nhì
46592 68482
Giải Ba
14400 61348 89913
01765 07133 74137
Giải Tư
2154 6851 4584 6758
Giải Năm
2684 6405 0675
5700 4148 9146
Giải Sáu
449 400 424
Giải Bảy
72 06 91 14
Đầu    Lôtô
0 00; 00; 00; 05; 06
1 13; 14
2 21; 24
3 33; 37
4 46; 48; 48; 49
5 51; 53; 54; 58
6 65
7 72; 75
8 82; 84; 84
9 91; 92

Mở thưởng thứ tư ngày 07/12/2016
Đặc Biệt 72383
Giải Nhất 23224
Giải Nhì
91610 31373
Giải Ba
36048 16512 53049
82051 03174 59996
Giải Tư
1049 8132 2408 5460
Giải Năm
2795 1016 4486
7010 6825 7217
Giải Sáu
107 910 441
Giải Bảy
78 01 32 93
Đầu    Lôtô
0 01; 07; 08
1 10; 10; 10; 12; 16; 17
2 24; 25
3 32; 32
4 41; 48; 49; 49
5 51
6 60
7 73; 74; 78
8 83; 86
9 93; 95; 96

Mở thưởng thứ ba ngày 06/12/2016
Đặc Biệt 39324
Giải Nhất 39427
Giải Nhì
58761 04108
Giải Ba
28120 51476 20832
88911 70709 25410
Giải Tư
4837 1243 9012 0794
Giải Năm
7431 1981 4967
1010 4416 2327
Giải Sáu
514 557 766
Giải Bảy
69 02 87 64
Đầu    Lôtô
0 02; 08; 09
1 10; 10; 11; 12; 14; 16
2 20; 24; 27; 27
3 31; 32; 37
4 43
5 57
6 61; 64; 66; 67; 69
7 76
8 81; 87
9 94

Mở thưởng thứ hai ngày 05/12/2016
Đặc Biệt 67560
Giải Nhất 90919
Giải Nhì
74578 02261
Giải Ba
62230 10578 89118
07892 19924 49095
Giải Tư
1120 4164 6567 8843
Giải Năm
2845 9033 2084
0991 4334 7477
Giải Sáu
227 146 694
Giải Bảy
72 40 15 24
Đầu    Lôtô
0
1 15; 18; 19
2 20; 24; 24; 27
3 30; 33; 34
4 40; 43; 45; 46
5
6 60; 61; 64; 67
7 72; 77; 78; 78
8 84
9 91; 92; 94; 95

Mở thưởng chủ nhật ngày 04/12/2016
Đặc Biệt 86749
Giải Nhất 41132
Giải Nhì
63922 33125
Giải Ba
53308 99887 60527
84697 66711 11197
Giải Tư
6847 6266 8423 3327
Giải Năm
3431 2697 9902
8178 4882 1110
Giải Sáu
297 230 288
Giải Bảy
46 02 92 20
Đầu    Lôtô
0 02; 02; 08
1 10; 11
2 20; 22; 23; 25; 27; 27
3 30; 31; 32
4 46; 47; 49
5
6 66
7 78
8 82; 87; 88
9 92; 97; 97; 97; 97

Mở thưởng thứ bảy ngày 03/12/2016
Đặc Biệt 16718
Giải Nhất 98844
Giải Nhì
68782 24579
Giải Ba
13722 36137 91800
24999 69860 83606
Giải Tư
3114 0014 5701 3044
Giải Năm
0880 3807 2011
1600 8201 1488
Giải Sáu
772 083 856
Giải Bảy
25 98 14 76
Đầu    Lôtô
0 00; 00; 01; 01; 06; 07
1 11; 14; 14; 14; 18
2 22; 25
3 37
4 44; 44
5 56
6 60
7 72; 76; 79
8 80; 82; 83; 88
9 98; 99

Mở thưởng thứ sáu ngày 02/12/2016
Đặc Biệt 16291
Giải Nhất 80465
Giải Nhì
13542 40146
Giải Ba
94948 05545 41140
84916 41648 36881
Giải Tư
5040 2714 1172 7656
Giải Năm
4939 3175 0653
6840 2826 1567
Giải Sáu
461 015 784
Giải Bảy
97 42 94 06
Đầu    Lôtô
0 06
1 14; 15; 16
2 26
3 39
4 40; 40; 40; 42; 42; 45; 46; 48; 48
5 53; 56
6 61; 65; 67
7 72; 75
8 81; 84
9 91; 94; 97

Mở thưởng thứ năm ngày 01/12/2016
Đặc Biệt 04448
Giải Nhất 41732
Giải Nhì
52483 35116
Giải Ba
06269 20376 60782
45189 38607 63334
Giải Tư
9585 7501 1084 5838
Giải Năm
7808 5073 0694
1975 8732 0118
Giải Sáu
991 261 811
Giải Bảy
46 52 20 54
Đầu    Lôtô
0 01; 07; 08
1 11; 16; 18
2 20
3 32; 32; 34; 38
4 46; 48
5 52; 54
6 61; 69
7 73; 75; 76
8 82; 83; 84; 85; 89
9 91; 94

Mở thưởng thứ tư ngày 30/11/2016
Đặc Biệt 97475
Giải Nhất 31007
Giải Nhì
87801 18993
Giải Ba
62429 42492 61409
51170 71172 48566
Giải Tư
2357 0523 3173 0946
Giải Năm
5957 6632 6791
2181 2823 2942
Giải Sáu
445 725 559
Giải Bảy
11 50 67 44
Đầu    Lôtô
0 01; 07; 09
1 11
2 23; 23; 25; 29
3 32
4 42; 44; 45; 46
5 50; 57; 57; 59
6 66; 67
7 70; 72; 73; 75
8 81
9 91; 92; 93

Mở thưởng thứ ba ngày 29/11/2016
Đặc Biệt 89525
Giải Nhất 60706
Giải Nhì
59559 90326
Giải Ba
00919 44973 72984
62137 04333 83073
Giải Tư
4783 6800 2634 3111
Giải Năm
0428 2374 6895
8422 4193 8752
Giải Sáu
575 091 610
Giải Bảy
33 22 14 88
Đầu    Lôtô
0 00; 06
1 10; 11; 14; 19
2 22; 22; 25; 26; 28
3 33; 33; 34; 37
4
5 52; 59
6
7 73; 73; 74; 75
8 83; 84; 88
9 91; 93; 95

ketqua.org: soi cau loto, soi cau xo so

xsmb, kqxs, ket qua xo so online:

Ketqua.org tự hào là trang web xổ số lớn tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp những dịch vụ tiện ích thống kê, cầu loto VIP. Sự hài lòng của quý khách, là niềm tự hào của chúng tôi trong suốt 8 năm hoạt động phục vụ bạn đọc khắp cả nước. Có thể tìm thấy chúng tôi qua một số từ khóa chính trên Google như sau: xsmb, ket qua, kqxs, xoso mb, ung dung xo so....

quang-cao
quang-cao