Chọn tỉnh:     (hiển thị kết quả trong 50 ngày gần đây nhất)

Mở thưởng thứ tư ngày 21/08/2019
Đặc Biệt 78137
Giải Nhất 35819
Giải Nhì
48856 11248
Giải Ba
97078 44556 91893
95114 08904 92625
Giải Tư
6544 2550 2472 2065
Giải Năm
3609 8198 6176
0089 9242 9950
Giải Sáu
354 387 795
Giải Bảy
95 50 58 00
Đầu    Lôtô
0 00; 04; 09
1 14; 19
2 25
3 37
4 42; 44; 48
5 50; 50; 50; 54; 56; 56; 58
6 65
7 72; 76; 78
8 87; 89
9 93; 95; 95; 98

Mở thưởng thứ ba ngày 20/08/2019
Đặc Biệt 41265
Giải Nhất 73061
Giải Nhì
87238 32032
Giải Ba
91778 61653 23445
95454 44159 39497
Giải Tư
1953 9300 8184 3050
Giải Năm
1575 5068 7419
5479 6961 5421
Giải Sáu
772 784 753
Giải Bảy
51 08 19 84
Đầu    Lôtô
0 00; 08
1 19; 19
2 21
3 32; 38
4 45
5 50; 51; 53; 53; 53; 54; 59
6 61; 61; 65; 68
7 72; 75; 78; 79
8 84; 84; 84
9 97

Mở thưởng thứ hai ngày 19/08/2019
Đặc Biệt 91082
Giải Nhất 91467
Giải Nhì
81562 69297
Giải Ba
97138 00117 22541
31704 37630 90168
Giải Tư
0106 2442 9484 9191
Giải Năm
7194 0797 1899
9993 9258 7307
Giải Sáu
457 472 035
Giải Bảy
70 52 35 66
Đầu    Lôtô
0 04; 06; 07
1 17
2
3 30; 35; 35; 38
4 41; 42
5 52; 57; 58
6 62; 66; 67; 68
7 70; 72
8 82; 84
9 91; 93; 94; 97; 97; 99

Mở thưởng chủ nhật ngày 18/08/2019
Đặc Biệt 07111
Giải Nhất 64084
Giải Nhì
81079 44180
Giải Ba
25723 48672 06901
57163 92297 43696
Giải Tư
8103 9765 3309 2746
Giải Năm
4865 4670 2965
1578 5422 6545
Giải Sáu
207 420 711
Giải Bảy
47 09 18 53
Đầu    Lôtô
0 01; 03; 07; 09; 09
1 11; 11; 18
2 20; 22; 23
3
4 45; 46; 47
5 53
6 63; 65; 65; 65
7 70; 72; 78; 79
8 80; 84
9 96; 97

Mở thưởng thứ bảy ngày 17/08/2019
Đặc Biệt 84598
Giải Nhất 21843
Giải Nhì
81281 23128
Giải Ba
26985 53701 31052
44345 45120 33168
Giải Tư
7944 2599 6190 8833
Giải Năm
1420 4398 6030
2760 8905 2793
Giải Sáu
458 577 140
Giải Bảy
82 27 67 53
Đầu    Lôtô
0 01; 05
1
2 20; 20; 27; 28
3 30; 33
4 40; 43; 44; 45
5 52; 53; 58
6 60; 67; 68
7 77
8 81; 82; 85
9 90; 93; 98; 98; 99

Mở thưởng thứ sáu ngày 16/08/2019
Đặc Biệt 65374
Giải Nhất 36834
Giải Nhì
47251 79171
Giải Ba
13170 27013 10612
32162 79064 74291
Giải Tư
4130 8719 2523 2811
Giải Năm
9306 9688 6135
4693 4838 9511
Giải Sáu
468 103 940
Giải Bảy
83 03 47 93
Đầu    Lôtô
0 03; 03; 06
1 11; 11; 12; 13; 19
2 23
3 30; 34; 35; 38
4 40; 47
5 51
6 62; 64; 68
7 70; 71; 74
8 83; 88
9 91; 93; 93

Mở thưởng thứ năm ngày 15/08/2019
Đặc Biệt 17474
Giải Nhất 61235
Giải Nhì
40921 75577
Giải Ba
46580 93636 61352
16557 31461 61683
Giải Tư
3891 3921 3447 4622
Giải Năm
6853 1752 7856
3749 4139 5803
Giải Sáu
655 448 138
Giải Bảy
76 11 55 25
Đầu    Lôtô
0 03
1 11
2 21; 21; 22; 25
3 35; 36; 38; 39
4 47; 48; 49
5 52; 52; 53; 55; 55; 56; 57
6 61
7 74; 76; 77
8 80; 83
9 91

Mở thưởng thứ tư ngày 14/08/2019
Đặc Biệt 10584
Giải Nhất 25712
Giải Nhì
80449 61871
Giải Ba
95739 31092 24448
99059 86140 86629
Giải Tư
5549 5714 5045 1464
Giải Năm
9320 6738 0663
6594 6763 0764
Giải Sáu
478 927 005
Giải Bảy
63 58 98 38
Đầu    Lôtô
0 05
1 12; 14
2 20; 27; 29
3 38; 38; 39
4 40; 45; 48; 49; 49
5 58; 59
6 63; 63; 63; 64; 64
7 71; 78
8 84
9 92; 94; 98

Mở thưởng thứ ba ngày 13/08/2019
Đặc Biệt 93981
Giải Nhất 78798
Giải Nhì
81390 72012
Giải Ba
60676 92703 51168
81754 19009 64706
Giải Tư
3402 2178 3624 2952
Giải Năm
5199 3320 0443
7155 5766 6844
Giải Sáu
422 322 067
Giải Bảy
00 76 15 91
Đầu    Lôtô
0 00; 02; 03; 06; 09
1 12; 15
2 20; 22; 22; 24
3
4 43; 44
5 52; 54; 55
6 66; 67; 68
7 76; 76; 78
8 81
9 90; 91; 98; 99

Mở thưởng thứ hai ngày 12/08/2019
Đặc Biệt 69859
Giải Nhất 22652
Giải Nhì
72436 02029
Giải Ba
17968 76759 07753
46464 75093 12696
Giải Tư
9678 1988 1847 9641
Giải Năm
9876 1605 7312
1923 6810 1134
Giải Sáu
001 133 658
Giải Bảy
41 82 53 62
Đầu    Lôtô
0 01; 05
1 10; 12
2 23; 29
3 33; 34; 36
4 41; 41; 47
5 52; 53; 53; 58; 59; 59
6 62; 64; 68
7 76; 78
8 82; 88
9 93; 96

Mở thưởng chủ nhật ngày 11/08/2019
Đặc Biệt 86376
Giải Nhất 93984
Giải Nhì
21586 64638
Giải Ba
74832 44672 18135
85628 49481 78874
Giải Tư
5305 5131 8065 2208
Giải Năm
3827 4036 8584
4934 1343 3869
Giải Sáu
041 272 175
Giải Bảy
26 92 50 87
Đầu    Lôtô
0 05; 08
1
2 26; 27; 28
3 31; 32; 34; 35; 36; 38
4 41; 43
5 50
6 65; 69
7 72; 72; 74; 75; 76
8 81; 84; 84; 86; 87
9 92

Mở thưởng thứ bảy ngày 10/08/2019
Đặc Biệt 14040
Giải Nhất 88656
Giải Nhì
82265 28492
Giải Ba
69565 98451 85253
45902 17294 58220
Giải Tư
9772 6914 6465 8703
Giải Năm
9165 1105 6903
6796 4256 1743
Giải Sáu
168 476 685
Giải Bảy
47 62 95 84
Đầu    Lôtô
0 02; 03; 03; 05
1 14
2 20
3
4 40; 43; 47
5 51; 53; 56; 56
6 62; 65; 65; 65; 65; 68
7 72; 76
8 84; 85
9 92; 94; 95; 96

Mở thưởng thứ sáu ngày 09/08/2019
Đặc Biệt 25002
Giải Nhất 39146
Giải Nhì
13758 23706
Giải Ba
49459 56567 74415
60305 70456 17482
Giải Tư
8830 2369 5166 2283
Giải Năm
8157 6223 3382
4562 6679 4603
Giải Sáu
434 144 504
Giải Bảy
94 55 44 77
Đầu    Lôtô
0 02; 03; 04; 05; 06
1 15
2 23
3 30; 34
4 44; 44; 46
5 55; 56; 57; 58; 59
6 62; 66; 67; 69
7 77; 79
8 82; 82; 83
9 94

Mở thưởng thứ năm ngày 08/08/2019
Đặc Biệt 09562
Giải Nhất 47108
Giải Nhì
81675 61475
Giải Ba
27123 17726 42191
95408 02437 86964
Giải Tư
8861 0767 7519 0628
Giải Năm
3553 5500 0892
6120 4132 3898
Giải Sáu
592 395 405
Giải Bảy
39 18 92 75
Đầu    Lôtô
0 00; 05; 08; 08
1 18; 19
2 20; 23; 26; 28
3 32; 37; 39
4
5 53
6 61; 62; 64; 67
7 75; 75; 75
8
9 91; 92; 92; 92; 95; 98

Mở thưởng thứ tư ngày 07/08/2019
Đặc Biệt 28326
Giải Nhất 75586
Giải Nhì
44311 59307
Giải Ba
19615 39630 09903
19593 79719 45630
Giải Tư
2404 0736 6723 4428
Giải Năm
6800 1618 1684
1797 8550 1891
Giải Sáu
819 439 936
Giải Bảy
00 59 28 23
Đầu    Lôtô
0 00; 00; 03; 04; 07
1 11; 15; 18; 19; 19
2 23; 23; 26; 28; 28
3 30; 30; 36; 36; 39
4
5 50; 59
6
7
8 84; 86
9 91; 93; 97

Mở thưởng thứ ba ngày 06/08/2019
Đặc Biệt 32648
Giải Nhất 45932
Giải Nhì
39838 57793
Giải Ba
58556 71750 07063
83249 30303 73613
Giải Tư
0308 8428 5036 6490
Giải Năm
6284 0399 7641
8447 4190 8678
Giải Sáu
291 367 801
Giải Bảy
91 47 09 88
Đầu    Lôtô
0 01; 03; 08; 09
1 13
2 28
3 32; 36; 38
4 41; 47; 47; 48; 49
5 50; 56
6 63; 67
7 78
8 84; 88
9 90; 90; 91; 91; 93; 99

Mở thưởng thứ hai ngày 05/08/2019
Đặc Biệt 60091
Giải Nhất 47794
Giải Nhì
23649 01351
Giải Ba
01525 96244 58845
66544 07089 54881
Giải Tư
5191 3212 9468 3133
Giải Năm
2676 6991 5546
2092 4536 3607
Giải Sáu
695 372 935
Giải Bảy
89 87 93 57
Đầu    Lôtô
0 07
1 12
2 25
3 33; 35; 36
4 44; 44; 45; 46; 49
5 51; 57
6 68
7 72; 76
8 81; 87; 89; 89
9 91; 91; 91; 92; 93; 94; 95

Mở thưởng chủ nhật ngày 04/08/2019
Đặc Biệt 63132
Giải Nhất 73770
Giải Nhì
24905 87481
Giải Ba
86252 78978 24941
65364 08644 93306
Giải Tư
7829 7239 3687 9573
Giải Năm
4853 7912 9237
9094 0678 7810
Giải Sáu
925 254 889
Giải Bảy
31 75 32 52
Đầu    Lôtô
0 05; 06
1 10; 12
2 25; 29
3 31; 32; 32; 37; 39
4 41; 44
5 52; 52; 53; 54
6 64
7 70; 73; 75; 78; 78
8 81; 87; 89
9 94

Mở thưởng thứ bảy ngày 03/08/2019
Đặc Biệt 25333
Giải Nhất 65118
Giải Nhì
44155 89458
Giải Ba
93082 44886 45770
05022 72885 32612
Giải Tư
7039 2137 1894 2174
Giải Năm
6167 0262 4508
9252 6533 0582
Giải Sáu
491 214 196
Giải Bảy
37 88 69 05
Đầu    Lôtô
0 05; 08
1 12; 14; 18
2 22
3 33; 33; 37; 37; 39
4
5 52; 55; 58
6 62; 67; 69
7 70; 74
8 82; 82; 85; 86; 88
9 91; 94; 96

Mở thưởng thứ sáu ngày 02/08/2019
Đặc Biệt 82782
Giải Nhất 94045
Giải Nhì
58669 38238
Giải Ba
58894 16322 06079
83344 28577 43240
Giải Tư
2671 0191 2612 0256
Giải Năm
2372 1144 3751
7444 1619 3121
Giải Sáu
053 278 929
Giải Bảy
91 68 79 63
Đầu    Lôtô
0
1 12; 19
2 21; 22; 29
3 38
4 40; 44; 44; 44; 45
5 51; 53; 56
6 63; 68; 69
7 71; 72; 77; 78; 79; 79
8 82
9 91; 91; 94

Mở thưởng thứ năm ngày 01/08/2019
Đặc Biệt 05356
Giải Nhất 75468
Giải Nhì
75794 65136
Giải Ba
47922 88612 41265
88785 13362 22868
Giải Tư
3501 1356 8661 6292
Giải Năm
5537 7741 7724
5150 7117 8650
Giải Sáu
316 635 795
Giải Bảy
05 20 17 14
Đầu    Lôtô
0 01; 05
1 12; 14; 16; 17; 17
2 20; 22; 24
3 35; 36; 37
4 41
5 50; 50; 56; 56
6 61; 62; 65; 68; 68
7
8 85
9 92; 94; 95

Mở thưởng thứ tư ngày 31/07/2019
Đặc Biệt 56690
Giải Nhất 61312
Giải Nhì
01899 77922
Giải Ba
56343 09926 22930
45231 27381 33946
Giải Tư
7026 0286 2385 9151
Giải Năm
3633 6380 3266
8589 9112 2857
Giải Sáu
504 699 709
Giải Bảy
03 36 18 12
Đầu    Lôtô
0 03; 04; 09
1 12; 12; 12; 18
2 22; 26; 26
3 30; 31; 33; 36
4 43; 46
5 51; 57
6 66
7
8 80; 81; 85; 86; 89
9 90; 99; 99

Mở thưởng thứ ba ngày 30/07/2019
Đặc Biệt 51357
Giải Nhất 62294
Giải Nhì
80318 93442
Giải Ba
89874 97818 41969
38205 39390 89726
Giải Tư
5275 7157 5025 0719
Giải Năm
5947 3963 2830
5881 3621 5768
Giải Sáu
447 132 928
Giải Bảy
95 39 67 30
Đầu    Lôtô
0 05
1 18; 18; 19
2 21; 25; 26; 28
3 30; 30; 32; 39
4 42; 47; 47
5 57; 57
6 63; 67; 68; 69
7 74; 75
8 81
9 90; 94; 95

Mở thưởng thứ hai ngày 29/07/2019
Đặc Biệt 79918
Giải Nhất 59307
Giải Nhì
53561 87015
Giải Ba
94889 19019 58537
76548 57392 80953
Giải Tư
9614 3325 8583 4085
Giải Năm
9771 7380 5939
1547 3980 2897
Giải Sáu
984 511 157
Giải Bảy
77 74 64 45
Đầu    Lôtô
0 07
1 11; 14; 15; 18; 19
2 25
3 37; 39
4 45; 47; 48
5 53; 57
6 61; 64
7 71; 74; 77
8 80; 80; 83; 84; 85; 89
9 92; 97

Mở thưởng chủ nhật ngày 28/07/2019
Đặc Biệt 59008
Giải Nhất 46054
Giải Nhì
27425 31871
Giải Ba
70413 87149 00756
40724 83952 15252
Giải Tư
8592 7791 5269 8735
Giải Năm
6488 7283 2578
1631 5869 4144
Giải Sáu
592 730 069
Giải Bảy
16 93 30 11
Đầu    Lôtô
0 08
1 11; 13; 16
2 24; 25
3 30; 30; 31; 35
4 44; 49
5 52; 52; 54; 56
6 69; 69; 69
7 71; 78
8 83; 88
9 91; 92; 92; 93

Mở thưởng thứ bảy ngày 27/07/2019
Đặc Biệt 65694
Giải Nhất 80171
Giải Nhì
29886 20697
Giải Ba
73992 57837 06218
01454 18892 58660
Giải Tư
0217 3988 6633 3443
Giải Năm
9978 9822 4820
0849 7633 8702
Giải Sáu
492 096 051
Giải Bảy
74 33 10 17
Đầu    Lôtô
0 02
1 10; 17; 17; 18
2 20; 22
3 33; 33; 33; 37
4 43; 49
5 51; 54
6 60
7 71; 74; 78
8 86; 88
9 92; 92; 92; 94; 96; 97

Mở thưởng thứ sáu ngày 26/07/2019
Đặc Biệt 97420
Giải Nhất 62976
Giải Nhì
27803 11950
Giải Ba
23770 54417 55999
91552 41424 49853
Giải Tư
9831 7559 3632 5495
Giải Năm
1973 9950 9703
5003 3317 8155
Giải Sáu
006 441 643
Giải Bảy
30 42 05 06
Đầu    Lôtô
0 03; 03; 03; 05; 06; 06
1 17; 17
2 20; 24
3 30; 31; 32
4 41; 42; 43
5 50; 50; 52; 53; 55; 59
6
7 70; 73; 76
8
9 95; 99

Mở thưởng thứ năm ngày 25/07/2019
Đặc Biệt 22382
Giải Nhất 22363
Giải Nhì
02040 20422
Giải Ba
59456 61772 61355
71878 76971 71593
Giải Tư
8172 3522 4330 4218
Giải Năm
1582 3022 8411
9644 8602 0930
Giải Sáu
439 605 607
Giải Bảy
64 35 34 96
Đầu    Lôtô
0 02; 05; 07
1 11; 18
2 22; 22; 22
3 30; 30; 34; 35; 39
4 40; 44
5 55; 56
6 63; 64
7 71; 72; 72; 78
8 82; 82
9 93; 96

Mở thưởng thứ tư ngày 24/07/2019
Đặc Biệt 54161
Giải Nhất 94599
Giải Nhì
37929 54400
Giải Ba
27521 89059 26682
04133 14847 09088
Giải Tư
1922 1105 8700 2063
Giải Năm
3817 1485 4149
4164 4405 4701
Giải Sáu
592 535 619
Giải Bảy
08 92 49 42
Đầu    Lôtô
0 00; 00; 01; 05; 05; 08
1 17; 19
2 21; 22; 29
3 33; 35
4 42; 47; 49; 49
5 59
6 61; 63; 64
7
8 82; 85; 88
9 92; 92; 99

Mở thưởng thứ ba ngày 23/07/2019
Đặc Biệt 75074
Giải Nhất 70690
Giải Nhì
57421 39771
Giải Ba
08552 78377 22617
24222 50628 05443
Giải Tư
9116 7809 1641 9324
Giải Năm
6255 3976 1585
6748 5523 4111
Giải Sáu
215 516 245
Giải Bảy
57 22 64 56
Đầu    Lôtô
0 09
1 11; 15; 16; 16; 17
2 21; 22; 22; 23; 24; 28
3
4 41; 43; 45; 48
5 52; 55; 56; 57
6 64
7 71; 74; 76; 77
8 85
9 90

Mở thưởng thứ hai ngày 22/07/2019
Đặc Biệt 12598
Giải Nhất 99924
Giải Nhì
95208 65308
Giải Ba
02590 80260 59726
05537 51947 27843
Giải Tư
0817 8796 6716 1758
Giải Năm
2521 6536 9324
4183 0484 9097
Giải Sáu
415 152 400
Giải Bảy
03 29 27 79
Đầu    Lôtô
0 00; 03; 08; 08
1 15; 16; 17
2 21; 24; 24; 26; 27; 29
3 36; 37
4 43; 47
5 52; 58
6 60
7 79
8 83; 84
9 90; 96; 97; 98

Mở thưởng chủ nhật ngày 21/07/2019
Đặc Biệt 50545
Giải Nhất 35760
Giải Nhì
38375 05828
Giải Ba
17955 53971 72064
08569 81222 26517
Giải Tư
1342 9782 5724 9773
Giải Năm
9522 4773 4696
7032 3710 8444
Giải Sáu
983 803 845
Giải Bảy
92 54 47 99
Đầu    Lôtô
0 03
1 10; 17
2 22; 22; 24; 28
3 32
4 42; 44; 45; 45; 47
5 54; 55
6 60; 64; 69
7 71; 73; 73; 75
8 82; 83
9 92; 96; 99

Mở thưởng thứ bảy ngày 20/07/2019
Đặc Biệt 17705
Giải Nhất 00144
Giải Nhì
09232 26251
Giải Ba
53599 26866 23572
68353 09577 52954
Giải Tư
4677 1983 6011 0901
Giải Năm
6488 3338 1809
5634 5690 1035
Giải Sáu
699 685 645
Giải Bảy
87 30 16 56
Đầu    Lôtô
0 01; 05; 09
1 11; 16
2
3 30; 32; 34; 35; 38
4 44; 45
5 51; 53; 54; 56
6 66
7 72; 77; 77
8 83; 85; 87; 88
9 90; 99; 99

Mở thưởng thứ sáu ngày 19/07/2019
Đặc Biệt 15102
Giải Nhất 84936
Giải Nhì
63579 17598
Giải Ba
07421 62597 13439
98428 44390 54471
Giải Tư
3310 5387 6682 8876
Giải Năm
7551 3606 0225
1113 7107 7167
Giải Sáu
992 412 445
Giải Bảy
63 84 94 22
Đầu    Lôtô
0 02; 06; 07
1 10; 12; 13
2 21; 22; 25; 28
3 36; 39
4 45
5 51
6 63; 67
7 71; 76; 79
8 82; 84; 87
9 90; 92; 94; 97; 98

Mở thưởng thứ năm ngày 18/07/2019
Đặc Biệt 85507
Giải Nhất 47061
Giải Nhì
45630 18275
Giải Ba
59029 93544 52148
67976 22338 44580
Giải Tư
8227 1232 5070 3169
Giải Năm
9048 6197 0654
7003 9418 0310
Giải Sáu
313 560 309
Giải Bảy
38 09 11 43
Đầu    Lôtô
0 03; 07; 09; 09
1 10; 11; 13; 18
2 27; 29
3 30; 32; 38; 38
4 43; 44; 48; 48
5 54
6 60; 61; 69
7 70; 75; 76
8 80
9 97

Mở thưởng thứ tư ngày 17/07/2019
Đặc Biệt 75609
Giải Nhất 41130
Giải Nhì
84063 04929
Giải Ba
70751 43886 30932
93383 01100 62002
Giải Tư
8172 9656 9138 7788
Giải Năm
2320 0208 0492
9504 9985 0400
Giải Sáu
114 440 299
Giải Bảy
78 40 08 73
Đầu    Lôtô
0 00; 00; 02; 04; 08; 08; 09
1 14
2 20; 29
3 30; 32; 38
4 40; 40
5 51; 56
6 63
7 72; 73; 78
8 83; 85; 86; 88
9 92; 99

Mở thưởng thứ ba ngày 16/07/2019
Đặc Biệt 68355
Giải Nhất 53321
Giải Nhì
47449 97545
Giải Ba
81898 74780 32429
97099 75658 71993
Giải Tư
0398 9922 4190 4398
Giải Năm
7737 0533 1756
2496 8300 2435
Giải Sáu
226 653 341
Giải Bảy
81 15 46 43
Đầu    Lôtô
0 00
1 15
2 21; 22; 26; 29
3 33; 35; 37
4 41; 43; 45; 46; 49
5 53; 55; 56; 58
6
7
8 80; 81
9 90; 93; 96; 98; 98; 98; 99

Mở thưởng thứ hai ngày 15/07/2019
Đặc Biệt 77107
Giải Nhất 94404
Giải Nhì
50088 50440
Giải Ba
78387 83252 30459
44722 86383 27087
Giải Tư
7230 4175 6723 8206
Giải Năm
1551 6637 9931
9951 4708 6074
Giải Sáu
620 414 723
Giải Bảy
53 85 17 11
Đầu    Lôtô
0 04; 06; 07; 08
1 11; 14; 17
2 20; 22; 23; 23
3 30; 31; 37
4 40
5 51; 51; 52; 53; 59
6
7 74; 75
8 83; 85; 87; 87; 88
9

Mở thưởng chủ nhật ngày 14/07/2019
Đặc Biệt 29202
Giải Nhất 81626
Giải Nhì
87665 10101
Giải Ba
01770 81655 89053
75546 85276 85825
Giải Tư
9220 5604 9123 0537
Giải Năm
9382 0525 2210
8912 2474 6468
Giải Sáu
114 934 500
Giải Bảy
26 05 08 73
Đầu    Lôtô
0 00; 01; 02; 04; 05; 08
1 10; 12; 14
2 20; 23; 25; 25; 26; 26
3 34; 37
4 46
5 53; 55
6 65; 68
7 70; 73; 74; 76
8 82
9

Mở thưởng thứ bảy ngày 13/07/2019
Đặc Biệt 63297
Giải Nhất 65729
Giải Nhì
44893 86306
Giải Ba
39671 30121 95042
40845 07863 76344
Giải Tư
1730 5383 1273 0142
Giải Năm
3930 2430 9837
2119 6994 7402
Giải Sáu
923 489 194
Giải Bảy
55 46 79 11
Đầu    Lôtô
0 02; 06
1 11; 19
2 21; 23; 29
3 30; 30; 30; 37
4 42; 42; 44; 45; 46
5 55
6 63
7 71; 73; 79
8 83; 89
9 93; 94; 94; 97

Mở thưởng thứ sáu ngày 12/07/2019
Đặc Biệt 16289
Giải Nhất 51376
Giải Nhì
67661 44043
Giải Ba
61978 87451 83773
21171 48198 09837
Giải Tư
1211 9430 4182 7364
Giải Năm
7497 0233 1859
9736 2928 3840
Giải Sáu
517 648 910
Giải Bảy
58 23 86 57
Đầu    Lôtô
0
1 10; 11; 17
2 23; 28
3 30; 33; 36; 37
4 40; 43; 48
5 51; 57; 58; 59
6 61; 64
7 71; 73; 76; 78
8 82; 86; 89
9 97; 98

Mở thưởng thứ năm ngày 11/07/2019
Đặc Biệt 67166
Giải Nhất 62015
Giải Nhì
19632 96225
Giải Ba
42791 84870 27572
06346 25777 39988
Giải Tư
1065 8325 4740 5483
Giải Năm
6058 7722 8000
6600 5057 7119
Giải Sáu
271 857 902
Giải Bảy
24 08 38 84
Đầu    Lôtô
0 00; 00; 02; 08
1 15; 19
2 22; 24; 25; 25
3 32; 38
4 40; 46
5 57; 57; 58
6 65; 66
7 70; 71; 72; 77
8 83; 84; 88
9 91

Mở thưởng thứ tư ngày 10/07/2019
Đặc Biệt 56266
Giải Nhất 40927
Giải Nhì
10988 68258
Giải Ba
01367 56330 09769
22259 99819 03458
Giải Tư
4533 7778 3730 6331
Giải Năm
6538 1865 3401
3055 0792 2704
Giải Sáu
892 540 529
Giải Bảy
59 57 19 82
Đầu    Lôtô
0 01; 04
1 19; 19
2 27; 29
3 30; 30; 31; 33; 38
4 40
5 55; 57; 58; 58; 59; 59
6 65; 66; 67; 69
7 78
8 82; 88
9 92; 92

Mở thưởng thứ ba ngày 09/07/2019
Đặc Biệt 68490
Giải Nhất 71330
Giải Nhì
63573 76967
Giải Ba
39455 59430 51209
83932 63784 61407
Giải Tư
9779 0068 8738 2333
Giải Năm
4765 4139 3089
4654 0418 0379
Giải Sáu
182 226 256
Giải Bảy
40 07 62 52
Đầu    Lôtô
0 07; 07; 09
1 18
2 26
3 30; 30; 32; 33; 38; 39
4 40
5 52; 54; 55; 56
6 62; 65; 67; 68
7 73; 79; 79
8 82; 84; 89
9 90

Mở thưởng thứ hai ngày 08/07/2019
Đặc Biệt 01783
Giải Nhất 53350
Giải Nhì
44101 57652
Giải Ba
29852 93909 08821
94694 38897 24119
Giải Tư
6617 8366 4722 9436
Giải Năm
1871 6151 4284
5975 9502 2052
Giải Sáu
613 740 725
Giải Bảy
04 61 93 65
Đầu    Lôtô
0 01; 02; 04; 09
1 13; 17; 19
2 21; 22; 25
3 36
4 40
5 50; 51; 52; 52; 52
6 61; 65; 66
7 71; 75
8 83; 84
9 93; 94; 97

Mở thưởng chủ nhật ngày 07/07/2019
Đặc Biệt 95705
Giải Nhất 34865
Giải Nhì
21976 96895
Giải Ba
24155 57126 08515
67229 79646 23483
Giải Tư
4936 8775 7723 3182
Giải Năm
4948 4487 6624
5882 8314 4323
Giải Sáu
236 372 650
Giải Bảy
65 41 70 39
Đầu    Lôtô
0 05
1 14; 15
2 23; 23; 24; 26; 29
3 36; 36; 39
4 41; 46; 48
5 50; 55
6 65; 65
7 70; 72; 75; 76
8 82; 82; 83; 87
9 95

Mở thưởng thứ bảy ngày 06/07/2019
Đặc Biệt 82297
Giải Nhất 13311
Giải Nhì
16443 09405
Giải Ba
92084 69660 92161
39657 01268 38300
Giải Tư
9558 0725 6745 1259
Giải Năm
1030 6207 6390
6200 1202 0819
Giải Sáu
451 900 549
Giải Bảy
68 89 80 65
Đầu    Lôtô
0 00; 00; 00; 02; 05; 07
1 11; 19
2 25
3 30
4 43; 45; 49
5 51; 57; 58; 59
6 60; 61; 65; 68; 68
7
8 80; 84; 89
9 90; 97

Mở thưởng thứ sáu ngày 05/07/2019
Đặc Biệt 81937
Giải Nhất 00433
Giải Nhì
81286 55350
Giải Ba
19483 98948 66315
87012 46315 58704
Giải Tư
0909 6903 5444 0134
Giải Năm
4221 8132 7896
0419 3319 4167
Giải Sáu
525 820 921
Giải Bảy
95 19 33 39
Đầu    Lôtô
0 03; 04; 09
1 12; 15; 15; 19; 19; 19
2 20; 21; 21; 25
3 32; 33; 33; 34; 37; 39
4 44; 48
5 50
6 67
7
8 83; 86
9 95; 96

Mở thưởng thứ năm ngày 04/07/2019
Đặc Biệt 19120
Giải Nhất 63741
Giải Nhì
38353 93296
Giải Ba
29158 64899 76760
15050 12602 24702
Giải Tư
0525 1282 2047 3072
Giải Năm
1351 9763 0857
6857 7965 6430
Giải Sáu
968 096 507
Giải Bảy
95 31 88 13
Đầu    Lôtô
0 02; 02; 07
1 13
2 20; 25
3 30; 31
4 41; 47
5 50; 51; 53; 57; 57; 58
6 60; 63; 65; 68
7 72
8 82; 88
9 95; 96; 96; 99

Mở thưởng thứ tư ngày 03/07/2019
Đặc Biệt 07188
Giải Nhất 79085
Giải Nhì
21703 66598
Giải Ba
85756 37276 00066
10446 66310 89907
Giải Tư
2496 6798 6950 4415
Giải Năm
9787 2019 5766
2997 7065 6028
Giải Sáu
290 348 631
Giải Bảy
64 58 57 26
Đầu    Lôtô
0 03; 07
1 10; 15; 19
2 26; 28
3 31
4 46; 48
5 50; 56; 57; 58
6 64; 65; 66; 66
7 76
8 85; 87; 88
9 90; 96; 97; 98; 98

ketqua.org: soi cau loto, soi cau xo so

xsmb, kqxs, ket qua xo so online:

Ketqua.org tự hào là trang web xổ số lớn tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp những dịch vụ tiện ích thống kê, cầu loto VIP. Sự hài lòng của quý khách, là niềm tự hào của chúng tôi trong suốt 10 năm hoạt động phục vụ bạn đọc khắp cả nước. Có thể tìm thấy chúng tôi qua một số từ khóa chính trên Google như sau: xsmb, ket qua, kqxs, xoso mb, ung dung xo so....