Thứ 2
20/03/2023
Hồ Chí Minh
90 - 35
Đồng Tháp
62 - 17
Cà Mau
10 - 59
Chủ nhật
19/03/2023
Tiền Giang
64 - 69
Kiên Giang
45 - 71
Đà Lạt
69 - 84
Thứ 7
18/03/2023
Long An
37 - 75
Hồ Chí Minh
98 - 44
Hậu Giang
23 - 03
Bình Phước
37 - 31
Thứ 6
17/03/2023
Vĩnh Long
21 - 76
Trà Vinh
59 - 55
Bình Dương
43 - 56
Thứ 5
16/03/2023
An Giang
66 - 63
Bình Thuận
02 - 99
Tây Ninh
63 - 04
Thứ 4
15/03/2023
Đồng Nai
65 - 58
Cần Thơ
79 - 61
Sóc Trăng
60 - 41
Thứ 3
14/03/2023
Bến Tre
04 - 29
Vũng Tàu
87 - 46
Bạc Liêu
45 - 41
Thứ 2
13/03/2023
Đồng Tháp
99 - 22
Hồ Chí Minh
18 - 65
Cà Mau
27 - 79
Chủ nhật
12/03/2023
Tiền Giang
88 - 59
Kiên Giang
33 - 88
Đà Lạt
48 - 62
Thứ 7
11/03/2023
Long An
23 - 91
Hồ Chí Minh
58 - 65
Hậu Giang
75 - 00
Bình Phước
75 - 53
Thứ 6
10/03/2023
Vĩnh Long
63 - 51
Trà Vinh
89 - 69
Bình Dương
26 - 57
Thứ 5
09/03/2023
An Giang
01 - 78
Bình Thuận
85 - 93
Tây Ninh
71 - 78
Thứ 4
08/03/2023
Cần Thơ
59 - 92
Đồng Nai
29 - 85
Sóc Trăng
89 - 26
Thứ 3
07/03/2023
Bạc Liêu
77 - 08
Bến Tre
52 - 05
Vũng Tàu
12 - 92
Thứ 2
06/03/2023
Đồng Tháp
66 - 40
Hồ Chí Minh
75 - 47
Cà Mau
71 - 18
Chủ nhật
05/03/2023
Kiên Giang
66 - 68
Tiền Giang
48 - 96
Đà Lạt
87 - 46
Thứ 7
04/03/2023
Long An
91 - 98
Hồ Chí Minh
31 - 47
Hậu Giang
33 - 80
Bình Phước
85 - 23
Thứ 6
03/03/2023
Vĩnh Long
63 - 02
Trà Vinh
33 - 03
Bình Dương
63 - 92
Thứ 5
02/03/2023
An Giang
77 - 66
Bình Thuận
65 - 38
Tây Ninh
13 - 27
Thứ 4
01/03/2023
Đồng Nai
60 - 66
Cần Thơ
69 - 14
Sóc Trăng
52 - 98
Thứ 3
28/02/2023
Vũng Tàu
58 - 11
Bạc Liêu
14 - 45
Bến Tre
16 - 38
Thứ 2
27/02/2023
Đồng Tháp
73 - 88
Hồ Chí Minh
69 - 71
Cà Mau
31 - 63
Chủ nhật
26/02/2023
Tiền Giang
95 - 36
Kiên Giang
81 - 45
Đà Lạt
15 - 31
Thứ 7
25/02/2023
Long An
86 - 22
Hồ Chí Minh
35 - 14
Hậu Giang
13 - 86
Bình Phước
44 - 38
Thứ 6
24/02/2023
Vĩnh Long
86 - 41
Trà Vinh
18 - 36
Bình Dương
38 - 60
Thứ 5
23/02/2023
An Giang
90 - 54
Bình Thuận
68 - 33
Tây Ninh
96 - 45
Thứ 4
22/02/2023
Đồng Nai
76 - 72
Cần Thơ
45 - 49
Sóc Trăng
39 - 21
Thứ 3
21/02/2023
Vũng Tàu
74 - 86
Bến Tre
64 - 03
Bạc Liêu
14 - 07
Thứ 2
20/02/2023
Hồ Chí Minh
59 - 31
Đồng Tháp
26 - 01
Cà Mau
51 - 71