Thứ 4
24/07/2024
Đồng Nai
69 - 92
Cần Thơ
81 - 90
Sóc Trăng
55 - 77
Thứ 3
23/07/2024
Vũng Tàu
62 - 00
Bến Tre
89 - 13
Bạc Liêu
33 - 08
Thứ 2
22/07/2024
Hồ Chí Minh
75 - 16
Đồng Tháp
66 - 50
Cà Mau
89 - 70
Chủ nhật
21/07/2024
Tiền Giang
66 - 63
Kiên Giang
87 - 64
Đà Lạt
76 - 45
Thứ 7
20/07/2024
Hồ Chí Minh
14 - 39
Long An
03 - 23
Hậu Giang
25 - 48
Bình Phước
55 - 69
Thứ 6
19/07/2024
Vĩnh Long
36 - 41
Trà Vinh
19 - 13
Bình Dương
85 - 89
Thứ 5
18/07/2024
An Giang
07 - 24
Bình Thuận
35 - 35
Tây Ninh
82 - 79
Thứ 4
17/07/2024
Đồng Nai
51 - 97
Cần Thơ
15 - 95
Sóc Trăng
04 - 31
Thứ 3
16/07/2024
Vũng Tàu
41 - 55
Bạc Liêu
35 - 60
Bến Tre
38 - 93
Thứ 2
15/07/2024
Đồng Tháp
67 - 10
Hồ Chí Minh
51 - 31
Cà Mau
19 - 18
Chủ nhật
14/07/2024
Tiền Giang
02 - 27
Kiên Giang
63 - 29
Đà Lạt
74 - 32
Thứ 7
13/07/2024
Long An
60 - 27
Hồ Chí Minh
83 - 03
Hậu Giang
58 - 28
Bình Phước
10 - 35
Thứ 6
12/07/2024
Vĩnh Long
17 - 79
Trà Vinh
63 - 05
Bình Dương
31 - 39
Thứ 5
11/07/2024
An Giang
54 - 49
Bình Thuận
82 - 49
Tây Ninh
37 - 43
Thứ 4
10/07/2024
Đồng Nai
53 - 22
Cần Thơ
24 - 61
Sóc Trăng
87 - 10
Thứ 3
09/07/2024
Vũng Tàu
92 - 13
Bạc Liêu
66 - 36
Bến Tre
17 - 93
Thứ 2
08/07/2024
Đồng Tháp
84 - 60
Hồ Chí Minh
45 - 18
Cà Mau
63 - 98
Chủ nhật
07/07/2024
Tiền Giang
63 - 34
Kiên Giang
27 - 56
Đà Lạt
38 - 06
Thứ 7
06/07/2024
Hồ Chí Minh
09 - 20
Long An
92 - 13
Hậu Giang
28 - 00
Bình Phước
87 - 93
Thứ 6
05/07/2024
Vĩnh Long
17 - 62
Trà Vinh
49 - 63
Bình Dương
12 - 41
Thứ 5
04/07/2024
An Giang
70 - 14
Bình Thuận
66 - 59
Tây Ninh
47 - 08
Thứ 4
03/07/2024
Cần Thơ
96 - 50
Đồng Nai
42 - 03
Sóc Trăng
37 - 63
Thứ 3
02/07/2024
Vũng Tàu
15 - 45
Bạc Liêu
76 - 05
Bến Tre
66 - 15
Thứ 2
01/07/2024
Hồ Chí Minh
51 - 85
Đồng Tháp
62 - 09
Cà Mau
18 - 67
Chủ nhật
30/06/2024
Tiền Giang
84 - 23
Kiên Giang
69 - 01
Đà Lạt
04 - 42
Thứ 7
29/06/2024
Hồ Chí Minh
84 - 30
Long An
63 - 53
Hậu Giang
64 - 06
Bình Phước
33 - 37
Thứ 6
28/06/2024
Vĩnh Long
61 - 35
Trà Vinh
59 - 42
Bình Dương
99 - 36
Thứ 5
27/06/2024
An Giang
62 - 94
Bình Thuận
97 - 89
Tây Ninh
61 - 97
Thứ 4
26/06/2024
Đồng Nai
25 - 96
Cần Thơ
56 - 09
Sóc Trăng
66 - 50
Thứ 3
25/06/2024
Vũng Tàu
89 - 74
Bến Tre
57 - 10
Bạc Liêu
91 - 46