Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,299,498,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001132
09 10 11 17 41 44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 23,299,498,500
Giải nhất 22 10,000,000
Giải nhì 1,076 300,000
Giải ba 19,183 30,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,990,974,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,814,957,800 đồng
Kỳ quay thưởng: #00968
06 09 26 27 34 47 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 32,990,974,950
Jackpot 2 0 4,814,957,800
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 619 500,000
Giải ba 11,708 50,000
Kỳ quay thưởng: #00574
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 522 819 1tr
Nhất 600 649 561 451 350N
Nhì 976 734 659 210N
769 406 827
Ba 677 888 749 069 100N
999 771 206 426
Kỳ quay thưởng: #00222
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 210 609 2 tỷ
Phụ ĐB 609 210 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
284 754 007 879
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
770 879 539
846 799 880
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
384 562 213 353
385 803 157 013
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k