Kỳ quay thưởng: #00524
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 304 473 1tr
Nhất 175 029 682 822 350N
Nhì 778 050 011 210N
675 910 917
Ba 997 108 902 094 100N
122 258 321 412
Kỳ quay thưởng: #00509
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 439 981 1tr
Nhất 685 679 225 512 350N
Nhì 245 579 411 210N
776 553 627
Ba 681 407 904 041 100N
822 256 228 857
Kỳ quay thưởng: #00508
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 947 403 1tr
Nhất 842 484 177 588 350N
Nhì 261 942 723 210N
975 703 727
Ba 101 333 648 182 100N
312 878 069 884
Kỳ quay thưởng: #00579
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 475 768 1tr
Nhất 629 141 215 099 350N
Nhì 125 549 226 210N
145 329 480
Ba 843 023 584 314 100N
892 758 888 907
Kỳ quay thưởng: #00578
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 512 340 1tr
Nhất 427 102 453 174 350N
Nhì 218 338 106 210N
080 815 884
Ba 566 494 907 248 100N
295 945 379 188
Kỳ quay thưởng: #00577
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 110 956 1tr
Nhất 587 491 111 360 350N
Nhì 030 126 577 210N
991 507 443
Ba 449 088 190 032 100N
915 631 952 514

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. 1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. 2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000

b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000