Kỳ quay thưởng: #00574
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 522 819 1tr
Nhất 600 649 561 451 350N
Nhì 976 734 659 210N
769 406 827
Ba 677 888 749 069 100N
999 771 206 426
Kỳ quay thưởng: #00547
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 866 220 1tr
Nhất 698 263 185 215 350N
Nhì 125 650 080 210N
293 221 118
Ba 186 655 448 217 100N
251 304 359 773
Kỳ quay thưởng: #00546
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 482 091 1tr
Nhất 456 242 147 455 350N
Nhì 573 605 618 210N
044 206 788
Ba 573 256 682 946 100N
216 755 603 198
Kỳ quay thưởng: #00545
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 848 262 1tr
Nhất 317 511 600 244 350N
Nhì 434 454 993 210N
138 880 046
Ba 519 918 818 306 100N
831 091 833 439
Kỳ quay thưởng: #00544
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 812 845 1tr
Nhất 486 286 763 547 350N
Nhì 763 901 156 210N
780 492 663
Ba 444 664 235 492 100N
620 167 087 680
Kỳ quay thưởng: #00543
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 011 201 1tr
Nhất 630 020 589 014 350N
Nhì 399 811 951 210N
334 934 348
Ba 495 607 508 729 100N
936 534 021 886

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. 1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. 2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000

b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000