Thứ 2
25/09/2023
Phú Yên
40 - 10
Thừa Thiên Huế
20 - 54
Chủ nhật
24/09/2023
Kon Tum
63 - 14
Khánh Hòa
77 - 54
Thừa Thiên Huế
45 - 75
Thứ 7
23/09/2023
Đà Nẵng
79 - 93
Quảng Ngãi
75 - 53
Đắc Nông
02 - 81
Thứ 6
22/09/2023
Gia Lai
75 - 12
Ninh Thuận
98 - 41
Thứ 5
21/09/2023
Quảng Bình
89 - 30
Bình Định
55 - 62
Quảng Trị
65 - 44
Thứ 4
20/09/2023
Đà Nẵng
80 - 44
Khánh Hòa
49 - 85
Thứ 3
19/09/2023
Đắc Lắc
30 - 89
Quảng Nam
14 - 43
Thứ 2
18/09/2023
Phú Yên
38 - 15
Thừa Thiên Huế
27 - 58
Chủ nhật
17/09/2023
Kon Tum
06 - 74
Khánh Hòa
22 - 88
Thừa Thiên Huế
04 - 71
Thứ 7
16/09/2023
Đà Nẵng
86 - 01
Quảng Ngãi
16 - 30
Đắc Nông
89 - 55
Thứ 6
15/09/2023
Gia Lai
05 - 67
Ninh Thuận
21 - 34
Thứ 5
14/09/2023
Quảng Bình
73 - 76
Bình Định
37 - 52
Quảng Trị
40 - 68
Thứ 4
13/09/2023
Đà Nẵng
88 - 87
Khánh Hòa
42 - 17
Thứ 3
12/09/2023
Đắc Lắc
61 - 55
Quảng Nam
29 - 05
Thứ 2
11/09/2023
Phú Yên
99 - 42
Thừa Thiên Huế
28 - 25
Chủ nhật
10/09/2023
Kon Tum
34 - 39
Khánh Hòa
20 - 50
Thừa Thiên Huế
78 - 36
Thứ 7
09/09/2023
Đà Nẵng
09 - 74
Quảng Ngãi
44 - 11
Đắc Nông
86 - 14
Thứ 6
08/09/2023
Gia Lai
08 - 25
Ninh Thuận
15 - 41
Thứ 5
07/09/2023
Quảng Bình
53 - 11
Bình Định
51 - 56
Quảng Trị
16 - 31
Thứ 4
06/09/2023
Đà Nẵng
10 - 03
Khánh Hòa
21 - 96
Thứ 3
05/09/2023
Đắc Lắc
01 - 76
Quảng Nam
54 - 26
Thứ 2
04/09/2023
Phú Yên
78 - 56
Thừa Thiên Huế
22 - 73
Chủ nhật
03/09/2023
Kon Tum
10 - 09
Khánh Hòa
52 - 54
Thừa Thiên Huế
38 - 75
Thứ 7
02/09/2023
Đà Nẵng
87 - 19
Quảng Ngãi
51 - 52
Đắc Nông
72 - 68
Thứ 6
01/09/2023
Ninh Thuận
01 - 47
Gia Lai
34 - 19
Thứ 5
31/08/2023
Bình Định
23 - 35
Quảng Bình
67 - 24
Quảng Trị
95 - 29
Thứ 4
30/08/2023
Đà Nẵng
51 - 21
Khánh Hòa
44 - 55
Thứ 3
29/08/2023
Đắc Lắc
78 - 42
Quảng Nam
27 - 46
Thứ 2
28/08/2023
Phú Yên
99 - 33
Thừa Thiên Huế
27 - 25