Thứ 2
20/03/2023
Phú Yên
97 - 19
Thừa Thiên Huế
27 - 97
Chủ nhật
19/03/2023
Khánh Hòa
02 - 09
Kon Tum
85 - 05
Thừa Thiên Huế
88 - 93
Thứ 7
18/03/2023
Quảng Ngãi
75 - 16
Đà Nẵng
82 - 51
Đắc Nông
59 - 69
Thứ 6
17/03/2023
Ninh Thuận
85 - 55
Gia Lai
96 - 47
Thứ 5
16/03/2023
Quảng Bình
99 - 87
Bình Định
89 - 23
Quảng Trị
22 - 37
Thứ 4
15/03/2023
Đà Nẵng
32 - 83
Khánh Hòa
09 - 69
Thứ 3
14/03/2023
Đắc Lắc
29 - 07
Quảng Nam
44 - 94
Thứ 2
13/03/2023
Phú Yên
13 - 61
Thừa Thiên Huế
34 - 45
Chủ nhật
12/03/2023
Kon Tum
80 - 17
Khánh Hòa
35 - 24
Thừa Thiên Huế
70 - 31
Thứ 7
11/03/2023
Quảng Ngãi
63 - 89
Đà Nẵng
63 - 47
Đắc Nông
71 - 32
Thứ 6
10/03/2023
Gia Lai
17 - 82
Ninh Thuận
44 - 37
Thứ 5
09/03/2023
Bình Định
72 - 81
Quảng Bình
92 - 75
Quảng Trị
34 - 93
Thứ 4
08/03/2023
Đà Nẵng
95 - 74
Khánh Hòa
16 - 78
Thứ 3
07/03/2023
Đắc Lắc
66 - 44
Quảng Nam
02 - 22
Thứ 2
06/03/2023
Phú Yên
77 - 07
Thừa Thiên Huế
73 - 62
Chủ nhật
05/03/2023
Kon Tum
17 - 86
Khánh Hòa
92 - 83
Thừa Thiên Huế
66 - 62
Thứ 7
04/03/2023
Đà Nẵng
06 - 77
Quảng Ngãi
56 - 68
Đắc Nông
74 - 09
Thứ 6
03/03/2023
Gia Lai
11 - 63
Ninh Thuận
93 - 56
Thứ 5
02/03/2023
Bình Định
00 - 08
Quảng Bình
15 - 05
Quảng Trị
53 - 45
Thứ 4
01/03/2023
Đà Nẵng
55 - 15
Khánh Hòa
84 - 27
Thứ 3
28/02/2023
Đắc Lắc
99 - 19
Quảng Nam
23 - 02
Thứ 2
27/02/2023
Phú Yên
77 - 36
Thừa Thiên Huế
45 - 19
Chủ nhật
26/02/2023
Kon Tum
21 - 55
Khánh Hòa
22 - 95
Thừa Thiên Huế
80 - 10
Thứ 7
25/02/2023
Đà Nẵng
57 - 70
Quảng Ngãi
49 - 66
Đắc Nông
31 - 92
Thứ 6
24/02/2023
Gia Lai
95 - 27
Ninh Thuận
59 - 28
Thứ 5
23/02/2023
Bình Định
70 - 25
Quảng Bình
45 - 62
Quảng Trị
69 - 80
Thứ 4
22/02/2023
Đà Nẵng
06 - 05
Khánh Hòa
24 - 41
Thứ 3
21/02/2023
Đắc Lắc
46 - 25
Quảng Nam
14 - 51
Thứ 2
20/02/2023
Phú Yên
25 - 34
Thừa Thiên Huế
58 - 20