Kỳ quay thưởng: #00258
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 419 719 2 tỷ
Phụ ĐB 719 419 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
149 100 017 105
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
183 431 595
771 159 560
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
481 449 224 630
141 634 680 832
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 26/12/2023

Kỳ quay thưởng: #00229
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 032 961 2 tỷ
Phụ ĐB 961 032 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
536 280 217 876
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
886 752 010
594 832 685
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
941 876 806 237
404 663 623 035
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 23/12/2023

Kỳ quay thưởng: #00228
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 326 912 2 tỷ
Phụ ĐB 912 326 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
451 774 712 365
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
041 619 150
875 728 891
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
670 157 345 515
624 238 541 308
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 21/12/2023

Kỳ quay thưởng: #00227
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 075 046 2 tỷ
Phụ ĐB 046 075 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
083 212 200 955
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
485 514 595
213 496 165
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
519 143 576 493
768 312 390 013
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 19/12/2023

Kỳ quay thưởng: #00226
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 657 987 2 tỷ
Phụ ĐB 987 657 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
675 960 523 637
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
210 615 291
199 307 814
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
550 425 272 443
877 629 563 636
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 16/12/2023

Kỳ quay thưởng: #00225
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 545 010 2 tỷ
Phụ ĐB 010 545 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
855 039 563 064
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
083 512 630
061 976 051
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
654 627 493 777
544 523 783 186
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000

b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000