Kỳ quay thưởng: #00184
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 349 334 2 tỷ
Phụ ĐB 334 349 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
654 636 956 281
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
204 663 345
424 467 976
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
162 596 330 304
106 344 814 473
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kỳ quay thưởng: #00155
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 166 484 2 tỷ
Phụ ĐB 484 166 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
985 071 653 185
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
049 357 290
635 151 119
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
649 304 415 650
280 216 992 551
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kỳ quay thưởng: #00154
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 346 285 2 tỷ
Phụ ĐB 285 346 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
861 647 742 161
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
955 254 804
229 819 197
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
126 459 533 959
854 146 826 554
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kỳ quay thưởng: #00293
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 262 948 2 tỷ
Phụ ĐB 948 262 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
587 676 864 564
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
819 158 448
747 546 789
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
062 984 802 658
363 995 496 015
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kỳ quay thưởng: #00292
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 935 107 2 tỷ
Phụ ĐB 107 935 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
655 914 324 984
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
625 189 359
956 828 417
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
995 973 156 774
785 881 310 997
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kỳ quay thưởng: #00291
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 000 524 2 tỷ
Phụ ĐB 524 000 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
997 315 262 076
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
004 077 633
679 324 195
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
114 280 419 341
406 720 095 124
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000

b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000