Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
77,347,149,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,769,316,650 đồng
Kỳ quay thưởng: #00936
14 20 24 27 41 44 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 77,347,149,150
Jackpot 2 0 5,769,316,650
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 822 500,000
Giải ba 15,397 50,000
Kỳ quay thưởng: #00910
03 11 13 31 33 45 27
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 166,915,926,750
Jackpot 2 1 3,826,551,700
Giải nhất 34 40,000,000
Giải nhì 2,037 500,000
Giải ba 39,398 50,000
Kỳ quay thưởng: #00909
12 23 42 44 51 52 03
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 159,476,961,450
Jackpot 2 1 9,238,211,450
Giải nhất 22 40,000,000
Giải nhì 1,666 500,000
Giải ba 38,373 50,000
Kỳ quay thưởng: #00908
09 15 23 25 27 34 41
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 147,710,573,850
Jackpot 2 0 7,930,835,050
Giải nhất 44 40,000,000
Giải nhì 1,852 500,000
Giải ba 38,078 50,000
Kỳ quay thưởng: #00907
05 34 36 38 47 50 26
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 138,815,469,750
Jackpot 2 0 6,942,490,150
Giải nhất 23 40,000,000
Giải nhì 1,449 500,000
Giải ba 30,445 50,000
Kỳ quay thưởng: #00906
10 11 19 28 42 47 16
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 129,014,374,350
Jackpot 2 0 5,853,479,550
Giải nhất 29 40,000,000
Giải nhì 1,756 500,000
Giải ba 38,080 50,000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

  1. 1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. 2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%