Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
68,288,184,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,322,731,050 đồng
Kỳ quay thưởng: #00855
07 17 31 43 45 49 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 68,288,184,300
Jackpot 2 0 3,322,731,050
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 834 500,000
Giải ba 17,796 50,000
Kỳ quay thưởng: #00840
01 09 33 37 43 45 23
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 35,534,625,600
Jackpot 2 1 3,614,958,400
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 531 500,000
Giải ba 11,859 50,000
Kỳ quay thưởng: #00839
04 13 45 48 52 54 05
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 33,529,908,900
Jackpot 2 0 3,392,212,100
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 422 500,000
Giải ba 9,369 50,000
Kỳ quay thưởng: #00838
01 10 29 30 49 50 09
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31,790,453,700
Jackpot 2 0 3,198,939,300
Giải nhất 2 40,000,000
Giải nhì 439 500,000
Giải ba 9,081 50,000
Kỳ quay thưởng: #00837
06 27 29 32 39 52 09
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 92,507,434,050
Jackpot 2 1 5,518,164,800
Giải nhất 25 40,000,000
Giải nhì 1,105 500,000
Giải ba 25,047 50,000
Kỳ quay thưởng: #00836
02 06 08 27 41 46 20
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 85,835,025,750
Jackpot 2 0 4,776,786,100
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 794 500,000
Giải ba 20,372 50,000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

  1. 1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. 2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%