Soi Cầu bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 4 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 04/03/2024

Đầu 0 00 1 lần 02 4 lần 04 2 lần 06 2 lần 07 2 lần 09 3 lần
Đầu 1 12 2 lần 13 2 lần 14 2 lần 16 2 lần
Đầu 2 21 1 lần 22 1 lần 26 1 lần 27 2 lần 28 1 lần 29 2 lần
Đầu 3 32 4 lần 33 2 lần 34 1 lần 36 1 lần 37 1 lần 38 1 lần 39 1 lần
Đầu 4 41 1 lần 42 3 lần 44 1 lần 45 2 lần 47 1 lần 49 1 lần
Đầu 5 51 1 lần 52 3 lần 53 3 lần 57 2 lần
Đầu 6 60 1 lần 62 4 lần 66 1 lần 67 1 lần 69 1 lần
Đầu 7 70 1 lần 71 2 lần 72 3 lần 73 1 lần 74 1 lần 76 1 lần 79 2 lần
Đầu 8 83 1 lần 86 1 lần
Đầu 9 92 1 lần 93 1 lần 99 1 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 04/03/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB , 04/03/2024
ĐB 58535
G.1 12691
G.2 00638 31420
G.3 57770 73871 09120
81336 55270 35872
G.4 7247 3943 1366 8508
G.5 4707 3421 6900
7216 1233 6993
G.6 264 316 608
G.7 42 62 65 51
Loto : 35, 91, 38, 20, 70, 71, 20, 36, 70, 72, 47, 43, 66, 08, 07, 21, 00, 16, 33, 93, 64, 16, 08, 42, 62, 65, 51
XSMB , 03/03/2024
ĐB 17632
G.1 94774
G.2 16188 17377
G.3 04817 77472 39263
02216 51663 23400
G.4 4505 3347 3003 7595
G.5 5793 1299 3483
9811 6264 8486
G.6 695 008 399
G.7 40 14 44 37
Loto : 32, 74, 88, 77, 17, 72, 63, 16, 63, 00, 05, 47, 03, 95, 93, 99, 83, 11, 64, 86, 95, 08, 99, 40, 14, 44, 37
XSMB , 02/03/2024
ĐB 77433
G.1 74982
G.2 86227 74919
G.3 78519 65124 47963
10766 16187 87960
G.4 9494 1898 3887 7871
G.5 0791 6933 0328
3582 1207 8431
G.6 741 053 377
G.7 93 95 06 91
Loto : 33, 82, 27, 19, 19, 24, 63, 66, 87, 60, 94, 98, 87, 71, 91, 33, 28, 82, 07, 31, 41, 53, 77, 93, 95, 06, 91
XSMB , 01/03/2024
ĐB 71961
G.1 83331
G.2 77826 34607
G.3 42063 15142 67205
32829 72584 04871
G.4 7471 1023 0796 5943
G.5 6600 3416 2788
2153 6425 3770
G.6 386 092 940
G.7 21 23 65 46
Loto : 61, 31, 26, 07, 63, 42, 05, 29, 84, 71, 71, 23, 96, 43, 00, 16, 88, 53, 25, 70, 86, 92, 40, 21, 23, 65, 46

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê