Soi Cầu bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 21/03/2023

Đầu 0 01 2 lần 02 3 lần 03 2 lần 04 1 lần 07 1 lần 08 1 lần
Đầu 1 10 1 lần 12 1 lần 13 4 lần
Đầu 2 20 1 lần 22 1 lần
Đầu 3 31 1 lần 33 2 lần 35 1 lần 38 1 lần 39 1 lần
Đầu 4 42 2 lần 44 1 lần 45 1 lần
Đầu 5 51 1 lần 53 1 lần 57 1 lần
Đầu 6 61 1 lần 62 1 lần 63 1 lần 66 1 lần 68 1 lần 69 2 lần
Đầu 7 73 1 lần 78 1 lần 79 1 lần
Đầu 8 83 1 lần
Đầu 9 92 3 lần 93 4 lần 94 1 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 21/03/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 3, 21/03/2023
ĐB 81664
G.1 40033
G.2 18931 74834
G.3 84351 11200 19833
22886 94162 32936
G.4 2426 4054 2848 1715
G.5 7368 9863 8037
9985 1320 5112
G.6 657 518 832
G.7 61 09 39 59
Loto : 64, 33, 31, 34, 51, 00, 33, 86, 62, 36, 26, 54, 48, 15, 68, 63, 37, 85, 20, 12, 57, 18, 32, 61, 09, 39, 59
XSMB Thứ 2, 20/03/2023
ĐB 24192
G.1 24877
G.2 69360 66583
G.3 07529 77038 85099
32290 94963 23842
G.4 6979 7304 7041 4748
G.5 6909 5405 4710
9722 2752 1632
G.6 617 012 182
G.7 29 54 10 42
Loto : 92, 77, 60, 83, 29, 38, 99, 90, 63, 42, 79, 04, 41, 48, 09, 05, 10, 22, 52, 32, 17, 12, 82, 29, 54, 10, 42
XSMB Chủ Nhật, 19/03/2023
ĐB 86903
G.1 51904
G.2 86833 22870
G.3 85621 16256 18746
84156 68556 38891
G.4 3826 9033 6756 8348
G.5 9234 5163 4061
7108 1862 5943
G.6 562 892 334
G.7 04 72 23 96
Loto : 03, 04, 33, 70, 21, 56, 46, 56, 56, 91, 26, 33, 56, 48, 34, 63, 61, 08, 62, 43, 62, 92, 34, 04, 72, 23, 96
XSMB Thứ 7, 18/03/2023
ĐB 57570
G.1 25444
G.2 05260 51308
G.3 14099 69326 17323
52596 06495 47274
G.4 1522 2679 3931 2502
G.5 2734 6503 6147
0437 5088 0227
G.6 897 979 581
G.7 44 97 13 93
Loto : 70, 44, 60, 08, 99, 26, 23, 96, 95, 74, 22, 79, 31, 02, 34, 03, 47, 37, 88, 27, 97, 79, 81, 44, 97, 13, 93

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê