Soi Cầu bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 24/07/2024

Đầu 0 04 1 lần 06 1 lần 09 1 lần
Đầu 1 11 1 lần 12 1 lần 14 2 lần 17 2 lần 18 4 lần
Đầu 2 20 1 lần 21 1 lần 22 1 lần 23 2 lần 24 1 lần 25 1 lần 26 4 lần 27 1 lần 28 1 lần 29 2 lần
Đầu 3 30 1 lần 32 1 lần 33 3 lần 34 2 lần 35 1 lần 36 1 lần 37 3 lần 38 4 lần 39 4 lần
Đầu 4 42 1 lần 44 3 lần 46 2 lần 48 4 lần
Đầu 5 50 1 lần 51 1 lần 52 1 lần 53 1 lần 56 2 lần 59 2 lần
Đầu 6 63 1 lần 66 1 lần 67 2 lần 69 1 lần
Đầu 7 70 2 lần 71 2 lần 72 2 lần 73 1 lần 74 2 lần 76 1 lần 77 1 lần 79 1 lần
Đầu 8 81 1 lần 82 1 lần 83 1 lần 86 2 lần 87 1 lần 88 2 lần 89 3 lần
Đầu 9 91 2 lần 92 1 lần 93 1 lần 97 1 lần 98 2 lần 99 2 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 24/07/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB , 24/07/2024
ĐB 96455
G.1 89697
G.2 36379 09332
G.3 60936 13546 50885
40173 78030 91900
G.4 2276 4811 5226 3349
G.5 8980 4510 4376
8659 5372 6414
G.6 383 263 489
G.7 80 92 66 18
Loto : 55, 97, 79, 32, 36, 46, 85, 73, 30, 00, 76, 11, 26, 49, 80, 10, 76, 59, 72, 14, 83, 63, 89, 80, 92, 66, 18
XSMB , 23/07/2024
ĐB 27364
G.1 85221
G.2 58789 29728
G.3 94591 25572 45486
38637 33134 77273
G.4 4241 7474 7744 3206
G.5 6520 6525 6540
6735 7199 3332
G.6 642 239 625
G.7 63 56 55 66
Loto : 64, 21, 89, 28, 91, 72, 86, 37, 34, 73, 41, 74, 44, 06, 20, 25, 40, 35, 99, 32, 42, 39, 25, 63, 56, 55, 66
XSMB , 22/07/2024
ĐB 15296
G.1 58122
G.2 60799 62033
G.3 15633 64138 08436
38621 63529 06321
G.4 6873 7712 0316 8598
G.5 0223 7765 6786
8202 9208 5748
G.6 423 428 102
G.7 54 11 44 13
Loto : 96, 22, 99, 33, 33, 38, 36, 21, 29, 21, 73, 12, 16, 98, 23, 65, 86, 02, 08, 48, 23, 28, 02, 54, 11, 44, 13
XSMB , 21/07/2024
ĐB 10190
G.1 86296
G.2 33206 00021
G.3 06696 79454 42036
15122 23654 78466
G.4 8027 5292 6605 9745
G.5 6881 2232 1351
6073 6580 3976
G.6 592 230 142
G.7 07 89 21 96
Loto : 90, 96, 06, 21, 96, 54, 36, 22, 54, 66, 27, 92, 05, 45, 81, 32, 51, 73, 80, 76, 92, 30, 42, 07, 89, 21, 96

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê