Cầu loại loto bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 32 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 15/06/2024

Đầu 0 00 20 lần 01 39 lần 02 19 lần 03 28 lần 04 15 lần 05 17 lần 06 28 lần 07 23 lần 08 22 lần 09 20 lần
Đầu 1 10 36 lần 11 88 lần 12 44 lần 13 48 lần 14 38 lần 15 31 lần 16 57 lần 17 59 lần 18 32 lần 19 53 lần
Đầu 2 20 7 lần 21 14 lần 22 8 lần 23 11 lần 24 7 lần 25 7 lần 26 11 lần 27 16 lần 28 9 lần 29 12 lần
Đầu 3 30 23 lần 31 59 lần 32 18 lần 33 36 lần 34 19 lần 35 34 lần 36 42 lần 37 47 lần 38 31 lần 39 25 lần
Đầu 4 40 20 lần 41 30 lần 42 16 lần 43 24 lần 44 16 lần 45 16 lần 46 25 lần 47 22 lần 48 18 lần 49 18 lần
Đầu 5 50 23 lần 51 57 lần 52 23 lần 53 28 lần 54 20 lần 55 21 lần 56 38 lần 57 33 lần 58 24 lần 59 19 lần
Đầu 6 60 27 lần 61 69 lần 62 35 lần 63 47 lần 64 22 lần 65 27 lần 66 39 lần 67 44 lần 68 36 lần 69 30 lần
Đầu 7 70 6 lần 71 12 lần 72 9 lần 73 5 lần 74 1 lần 75 8 lần 76 13 lần 77 12 lần 78 3 lần 79 12 lần
Đầu 8 80 33 lần 81 83 lần 82 30 lần 83 37 lần 84 23 lần 85 25 lần 86 46 lần 87 43 lần 88 26 lần 89 29 lần
Đầu 9 90 12 lần 91 29 lần 92 19 lần 93 14 lần 94 7 lần 95 9 lần 96 19 lần 97 23 lần 98 10 lần 99 10 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 15/06/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB , 15/06/2024
ĐB 40369
G.1 61635
G.2 85885 89164
G.3 82363 05118 15616
00383 01112 13463
G.4 4569 1845 1353 4889
G.5 2173 0478 0898
7159 1769 3106
G.6 121 026 567
G.7 13 77 96 52
Loto : 69, 35, 85, 64, 63, 18, 16, 83, 12, 63, 69, 45, 53, 89, 73, 78, 98, 59, 69, 06, 21, 26, 67, 13, 77, 96, 52
XSMB , 14/06/2024
ĐB 80287
G.1 34741
G.2 16604 76482
G.3 80163 33022 10306
28950 52944 14753
G.4 8777 0545 3401 4633
G.5 2108 0141 8279
6228 8145 6843
G.6 716 160 396
G.7 59 09 12 90
Loto : 87, 41, 04, 82, 63, 22, 06, 50, 44, 53, 77, 45, 01, 33, 08, 41, 79, 28, 45, 43, 16, 60, 96, 59, 09, 12, 90
XSMB , 13/06/2024
ĐB 29826
G.1 13498
G.2 63321 15802
G.3 27738 56163 93997
37190 12592 30960
G.4 7699 2850 6191 4221
G.5 0718 9433 5262
1981 5778 0943
G.6 179 216 075
G.7 98 35 48 02
Loto : 26, 98, 21, 02, 38, 63, 97, 90, 92, 60, 99, 50, 91, 21, 18, 33, 62, 81, 78, 43, 79, 16, 75, 98, 35, 48, 02
XSMB , 12/06/2024
ĐB 86255
G.1 11249
G.2 87129 59903
G.3 95365 98371 70344
83998 20757 20659
G.4 2837 7870 1969 4974
G.5 1254 9846 0925
0356 8262 2283
G.6 675 532 661
G.7 54 64 15 84
Loto : 55, 49, 29, 03, 65, 71, 44, 98, 57, 59, 37, 70, 69, 74, 54, 46, 25, 56, 62, 83, 75, 32, 61, 54, 64, 15, 84