Cầu loại loto bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 39 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 21/03/2023

Đầu 0 00 8 lần 01 30 lần 02 24 lần 03 26 lần 04 10 lần 05 27 lần 06 16 lần 07 11 lần 08 31 lần 09 25 lần
Đầu 1 10 21 lần 11 61 lần 12 46 lần 13 45 lần 14 25 lần 15 53 lần 16 39 lần 17 21 lần 18 56 lần 19 39 lần
Đầu 2 20 18 lần 21 28 lần 22 22 lần 23 14 lần 24 6 lần 25 29 lần 26 19 lần 27 13 lần 28 24 lần 29 20 lần
Đầu 3 30 23 lần 31 65 lần 32 50 lần 33 36 lần 34 20 lần 35 51 lần 36 39 lần 37 25 lần 38 54 lần 39 42 lần
Đầu 4 40 25 lần 41 53 lần 42 32 lần 43 36 lần 44 18 lần 45 45 lần 46 35 lần 47 18 lần 48 48 lần 49 37 lần
Đầu 5 50 5 lần 51 20 lần 52 12 lần 53 11 lần 54 5 lần 55 18 lần 56 8 lần 57 4 lần 58 14 lần 59 14 lần
Đầu 6 60 18 lần 61 38 lần 62 25 lần 63 28 lần 64 15 lần 65 34 lần 66 19 lần 67 14 lần 68 37 lần 69 24 lần
Đầu 7 70 6 lần 71 14 lần 72 11 lần 73 11 lần 74 2 lần 75 10 lần 76 13 lần 77 5 lần 78 13 lần 79 15 lần
Đầu 8 80 28 lần 81 71 lần 82 60 lần 83 56 lần 84 26 lần 85 56 lần 86 39 lần 87 19 lần 88 54 lần 89 49 lần
Đầu 9 90 5 lần 91 21 lần 92 16 lần 93 13 lần 94 5 lần 95 28 lần 96 16 lần 97 8 lần 98 16 lần 99 13 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 21/03/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 3, 21/03/2023
ĐB 81664
G.1 40033
G.2 18931 74834
G.3 84351 11200 19833
22886 94162 32936
G.4 2426 4054 2848 1715
G.5 7368 9863 8037
9985 1320 5112
G.6 657 518 832
G.7 61 09 39 59
Loto : 64, 33, 31, 34, 51, 00, 33, 86, 62, 36, 26, 54, 48, 15, 68, 63, 37, 85, 20, 12, 57, 18, 32, 61, 09, 39, 59
XSMB Thứ 2, 20/03/2023
ĐB 24192
G.1 24877
G.2 69360 66583
G.3 07529 77038 85099
32290 94963 23842
G.4 6979 7304 7041 4748
G.5 6909 5405 4710
9722 2752 1632
G.6 617 012 182
G.7 29 54 10 42
Loto : 92, 77, 60, 83, 29, 38, 99, 90, 63, 42, 79, 04, 41, 48, 09, 05, 10, 22, 52, 32, 17, 12, 82, 29, 54, 10, 42
XSMB Chủ Nhật, 19/03/2023
ĐB 86903
G.1 51904
G.2 86833 22870
G.3 85621 16256 18746
84156 68556 38891
G.4 3826 9033 6756 8348
G.5 9234 5163 4061
7108 1862 5943
G.6 562 892 334
G.7 04 72 23 96
Loto : 03, 04, 33, 70, 21, 56, 46, 56, 56, 91, 26, 33, 56, 48, 34, 63, 61, 08, 62, 43, 62, 92, 34, 04, 72, 23, 96
XSMB Thứ 7, 18/03/2023
ĐB 57570
G.1 25444
G.2 05260 51308
G.3 14099 69326 17323
52596 06495 47274
G.4 1522 2679 3931 2502
G.5 2734 6503 6147
0437 5088 0227
G.6 897 979 581
G.7 44 97 13 93
Loto : 70, 44, 60, 08, 99, 26, 23, 96, 95, 74, 22, 79, 31, 02, 34, 03, 47, 37, 88, 27, 97, 79, 81, 44, 97, 13, 93