Cầu loại loto bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 31 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 04/03/2024

Đầu 0 00 34 lần 01 36 lần 02 30 lần 03 43 lần 04 29 lần 05 24 lần 06 48 lần 07 29 lần 08 22 lần 09 11 lần
Đầu 1 10 19 lần 11 27 lần 12 38 lần 13 35 lần 14 26 lần 15 19 lần 16 41 lần 17 28 lần 18 21 lần 19 15 lần
Đầu 2 20 26 lần 21 26 lần 22 26 lần 23 32 lần 24 22 lần 25 24 lần 26 48 lần 27 20 lần 28 10 lần 29 17 lần
Đầu 3 30 37 lần 31 44 lần 32 40 lần 33 51 lần 34 46 lần 35 32 lần 36 63 lần 37 37 lần 38 29 lần 39 16 lần
Đầu 4 40 10 lần 41 10 lần 42 9 lần 43 17 lần 44 8 lần 45 12 lần 46 19 lần 47 5 lần 48 7 lần 49 5 lần
Đầu 5 50 23 lần 51 39 lần 52 20 lần 53 39 lần 54 34 lần 55 18 lần 56 41 lần 57 33 lần 58 14 lần 59 15 lần
Đầu 6 60 20 lần 61 24 lần 62 19 lần 63 22 lần 64 20 lần 65 19 lần 66 37 lần 67 17 lần 68 15 lần 69 10 lần
Đầu 7 70 42 lần 71 33 lần 72 51 lần 73 47 lần 74 35 lần 75 28 lần 76 52 lần 77 29 lần 78 27 lần 79 16 lần
Đầu 8 80 21 lần 81 21 lần 82 25 lần 83 24 lần 84 26 lần 85 17 lần 86 33 lần 87 23 lần 88 9 lần 89 14 lần
Đầu 9 90 11 lần 91 16 lần 92 11 lần 93 18 lần 94 19 lần 95 9 lần 96 24 lần 97 8 lần 98 9 lần 99 2 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 04/03/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB , 04/03/2024
ĐB 58535
G.1 12691
G.2 00638 31420
G.3 57770 73871 09120
81336 55270 35872
G.4 7247 3943 1366 8508
G.5 4707 3421 6900
7216 1233 6993
G.6 264 316 608
G.7 42 62 65 51
Loto : 35, 91, 38, 20, 70, 71, 20, 36, 70, 72, 47, 43, 66, 08, 07, 21, 00, 16, 33, 93, 64, 16, 08, 42, 62, 65, 51
XSMB , 03/03/2024
ĐB 17632
G.1 94774
G.2 16188 17377
G.3 04817 77472 39263
02216 51663 23400
G.4 4505 3347 3003 7595
G.5 5793 1299 3483
9811 6264 8486
G.6 695 008 399
G.7 40 14 44 37
Loto : 32, 74, 88, 77, 17, 72, 63, 16, 63, 00, 05, 47, 03, 95, 93, 99, 83, 11, 64, 86, 95, 08, 99, 40, 14, 44, 37
XSMB , 02/03/2024
ĐB 77433
G.1 74982
G.2 86227 74919
G.3 78519 65124 47963
10766 16187 87960
G.4 9494 1898 3887 7871
G.5 0791 6933 0328
3582 1207 8431
G.6 741 053 377
G.7 93 95 06 91
Loto : 33, 82, 27, 19, 19, 24, 63, 66, 87, 60, 94, 98, 87, 71, 91, 33, 28, 82, 07, 31, 41, 53, 77, 93, 95, 06, 91
XSMB , 01/03/2024
ĐB 71961
G.1 83331
G.2 77826 34607
G.3 42063 15142 67205
32829 72584 04871
G.4 7471 1023 0796 5943
G.5 6600 3416 2788
2153 6425 3770
G.6 386 092 940
G.7 21 23 65 46
Loto : 61, 31, 26, 07, 63, 42, 05, 29, 84, 71, 71, 23, 96, 43, 00, 16, 88, 53, 25, 70, 86, 92, 40, 21, 23, 65, 46