Soi Cầu giải đặc biệt

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành
Gần giải đặc biệt hơn

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 17/04/2024

Đầu 0 01 3 lần 02 2 lần 03 6 lần 05 1 lần 06 1 lần 07 1 lần 09 1 lần
Đầu 1 11 6 lần 12 4 lần 13 8 lần 14 5 lần 15 2 lần 16 2 lần 17 2 lần 18 2 lần 19 4 lần
Đầu 2 20 1 lần 21 5 lần 22 3 lần 23 4 lần 24 6 lần 25 2 lần 26 2 lần 27 1 lần 28 2 lần 29 2 lần
Đầu 3 30 7 lần 31 7 lần 32 10 lần 33 10 lần 34 8 lần 35 3 lần 36 5 lần 37 7 lần 38 5 lần 39 8 lần
Đầu 4 40 2 lần 41 5 lần 42 2 lần 43 8 lần 44 4 lần 45 2 lần 46 2 lần 47 2 lần 48 3 lần 49 3 lần
Đầu 5 50 1 lần 51 2 lần 53 5 lần 54 2 lần 58 1 lần
Đầu 6 60 1 lần 61 2 lần 63 6 lần 64 2 lần 68 1 lần
Đầu 7 73 4 lần
Đầu 8 80 1 lần 81 3 lần 82 2 lần 83 6 lần 84 1 lần 85 1 lần 86 1 lần 87 1 lần 88 1 lần 89 1 lần
Đầu 9 90 2 lần 91 2 lần 92 1 lần 93 6 lần 94 3 lần 98 2 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 17/04/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB , 17/04/2024
ĐB 90289
G.1 19874
G.2 24789 50177
G.3 84160 84250 66154
14306 03341 85969
G.4 3241 9829 9103 6240
G.5 5674 7671 0218
3300 5133 6434
G.6 317 228 892
G.7 47 40 90 27
Đặc biệt :90289
XSMB , 16/04/2024
ĐB 96850
G.1 66671
G.2 51310 74053
G.3 36642 19172 58381
14433 62816 92024
G.4 4787 8217 7761 0665
G.5 8452 0869 3282
0710 4804 7663
G.6 366 886 216
G.7 12 51 91 18
Đặc biệt :96850
XSMB , 15/04/2024
ĐB 99369
G.1 13829
G.2 59861 27481
G.3 65303 77704 89049
50013 34525 33222
G.4 3926 0546 2651 3393
G.5 0937 3884 1948
1679 9105 2079
G.6 334 673 600
G.7 54 33 98 29
Đặc biệt :99369