Soi Cầu giải đặc biệt

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành
Gần giải đặc biệt hơn

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 21/03/2023

Đầu 0 00 2 lần 01 11 lần 02 3 lần 03 7 lần 04 6 lần 05 9 lần 06 3 lần 07 8 lần 08 3 lần 09 8 lần
Đầu 1 10 6 lần 11 18 lần 12 6 lần 13 18 lần 14 5 lần 15 19 lần 16 3 lần 17 18 lần 18 6 lần 19 17 lần
Đầu 2 20 1 lần 21 14 lần 22 2 lần 23 7 lần 24 6 lần 25 11 lần 26 3 lần 27 9 lần 28 5 lần 29 11 lần
Đầu 3 30 5 lần 31 20 lần 32 8 lần 33 16 lần 34 8 lần 35 22 lần 36 7 lần 37 16 lần 38 11 lần 39 19 lần
Đầu 4 40 9 lần 41 26 lần 42 12 lần 43 23 lần 44 12 lần 45 17 lần 46 9 lần 47 18 lần 48 18 lần 49 18 lần
Đầu 5 51 7 lần 52 1 lần 53 1 lần 54 3 lần 55 7 lần 56 2 lần 57 3 lần 58 2 lần 59 8 lần
Đầu 6 60 2 lần 61 13 lần 62 2 lần 63 8 lần 64 6 lần 65 10 lần 66 2 lần 67 10 lần 68 4 lần 69 10 lần
Đầu 7 70 9 lần 71 19 lần 72 14 lần 73 18 lần 74 8 lần 75 16 lần 76 12 lần 77 7 lần 78 19 lần 79 18 lần
Đầu 8 80 2 lần 81 15 lần 83 9 lần 84 2 lần 85 15 lần 87 13 lần 88 2 lần 89 15 lần
Đầu 9 91 7 lần 93 5 lần 94 1 lần 95 9 lần 97 5 lần 99 9 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 21/03/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 3, 21/03/2023
ĐB 81664
G.1 40033
G.2 18931 74834
G.3 84351 11200 19833
22886 94162 32936
G.4 2426 4054 2848 1715
G.5 7368 9863 8037
9985 1320 5112
G.6 657 518 832
G.7 61 09 39 59
Đặc biệt :81664
XSMB Thứ 2, 20/03/2023
ĐB 24192
G.1 24877
G.2 69360 66583
G.3 07529 77038 85099
32290 94963 23842
G.4 6979 7304 7041 4748
G.5 6909 5405 4710
9722 2752 1632
G.6 617 012 182
G.7 29 54 10 42
Đặc biệt :24192
XSMB Chủ Nhật, 19/03/2023
ĐB 86903
G.1 51904
G.2 86833 22870
G.3 85621 16256 18746
84156 68556 38891
G.4 3826 9033 6756 8348
G.5 9234 5163 4061
7108 1862 5943
G.6 562 892 334
G.7 04 72 23 96
Đặc biệt :86903