Cầu loto

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 11 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 15/06/2024

Đầu 0 01 7 lần 02 3 lần 03 6 lần 04 2 lần 05 3 lần 06 2 lần 07 4 lần 08 3 lần 09 3 lần
Đầu 1 10 2 lần 11 8 lần 13 6 lần 15 3 lần 16 3 lần 17 1 lần 18 5 lần 19 4 lần
Đầu 2 21 1 lần 22 1 lần 24 1 lần 25 2 lần 26 1 lần 28 2 lần 29 1 lần
Đầu 3 30 3 lần 31 7 lần 32 3 lần 33 6 lần 34 1 lần 35 6 lần 36 4 lần 37 3 lần 38 7 lần 39 6 lần
Đầu 4 40 2 lần 41 3 lần 42 3 lần 43 4 lần 44 1 lần 45 1 lần 46 3 lần 47 2 lần 48 2 lần 49 2 lần
Đầu 5 50 3 lần 51 3 lần 52 4 lần 53 6 lần 54 2 lần 55 4 lần 56 5 lần 57 2 lần 58 6 lần 59 5 lần
Đầu 6 60 5 lần 61 9 lần 63 5 lần 64 2 lần 65 5 lần 66 10 lần 67 2 lần 68 7 lần 69 8 lần
Đầu 7 70 1 lần 75 2 lần 76 1 lần 77 1 lần
Đầu 8 80 7 lần 81 6 lần 82 5 lần 83 5 lần 84 4 lần 85 4 lần 86 5 lần 87 5 lần 88 12 lần 89 4 lần
Đầu 9 90 3 lần 91 4 lần 92 2 lần 93 3 lần 94 2 lần 95 5 lần 96 5 lần 97 2 lần 98 1 lần 99 5 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 15/06/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB , 15/06/2024
ĐB 40369
G.1 61635
G.2 85885 89164
G.3 82363 05118 15616
00383 01112 13463
G.4 4569 1845 1353 4889
G.5 2173 0478 0898
7159 1769 3106
G.6 121 026 567
G.7 13 77 96 52
Loto : 69, 35, 85, 64, 63, 18, 16, 83, 12, 63, 69, 45, 53, 89, 73, 78, 98, 59, 69, 06, 21, 26, 67, 13, 77, 96, 52
XSMB , 14/06/2024
ĐB 80287
G.1 34741
G.2 16604 76482
G.3 80163 33022 10306
28950 52944 14753
G.4 8777 0545 3401 4633
G.5 2108 0141 8279
6228 8145 6843
G.6 716 160 396
G.7 59 09 12 90
Loto : 87, 41, 04, 82, 63, 22, 06, 50, 44, 53, 77, 45, 01, 33, 08, 41, 79, 28, 45, 43, 16, 60, 96, 59, 09, 12, 90
XSMB , 13/06/2024
ĐB 29826
G.1 13498
G.2 63321 15802
G.3 27738 56163 93997
37190 12592 30960
G.4 7699 2850 6191 4221
G.5 0718 9433 5262
1981 5778 0943
G.6 179 216 075
G.7 98 35 48 02
Loto : 26, 98, 21, 02, 38, 63, 97, 90, 92, 60, 99, 50, 91, 21, 18, 33, 62, 81, 78, 43, 79, 16, 75, 98, 35, 48, 02
XSMB , 12/06/2024
ĐB 86255
G.1 11249
G.2 87129 59903
G.3 95365 98371 70344
83998 20757 20659
G.4 2837 7870 1969 4974
G.5 1254 9846 0925
0356 8262 2283
G.6 675 532 661
G.7 54 64 15 84
Loto : 55, 49, 29, 03, 65, 71, 44, 98, 57, 59, 37, 70, 69, 74, 54, 46, 25, 56, 62, 83, 75, 32, 61, 54, 64, 15, 84