Cầu ăn hai nháy

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 26/09/2023

Đầu 0 00 7 lần 01 9 lần 03 9 lần 04 7 lần 05 8 lần 06 6 lần 07 5 lần 08 8 lần 09 4 lần
Đầu 1 10 5 lần 13 12 lần 14 6 lần 15 5 lần 16 3 lần 17 1 lần 18 2 lần 19 3 lần
Đầu 2 20 1 lần 21 1 lần 23 2 lần 24 1 lần 27 1 lần 28 1 lần
Đầu 3 30 3 lần 31 11 lần 33 1 lần 34 1 lần 35 6 lần 36 5 lần 37 8 lần 38 6 lần 39 1 lần
Đầu 4 40 1 lần 41 2 lần 43 2 lần 44 2 lần 45 3 lần 46 3 lần 47 1 lần 48 3 lần 49 1 lần
Đầu 5 50 8 lần 51 10 lần 52 1 lần 53 10 lần 54 5 lần 55 10 lần 56 6 lần 57 8 lần 58 6 lần 59 3 lần
Đầu 6 60 5 lần 63 5 lần 64 4 lần 65 4 lần 66 4 lần 68 2 lần 69 1 lần
Đầu 7 70 2 lần 73 6 lần 74 4 lần 75 2 lần 76 2 lần 77 1 lần 78 1 lần 79 1 lần
Đầu 8 80 8 lần 81 1 lần 83 14 lần 84 9 lần 85 8 lần 86 6 lần 87 1 lần 88 6 lần 89 5 lần
Đầu 9 90 8 lần 91 4 lần 92 2 lần 93 10 lần 94 5 lần 95 8 lần 96 5 lần 97 4 lần 98 9 lần 99 6 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 26/09/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB , 26/09/2023
ĐB 45236
G.1 33099
G.2 92248 85832
G.3 19963 86594 04650
57903 51103 34001
G.4 9605 8174 8695 3932
G.5 1100 9835 6748
3452 5816 9380
G.6 003 883 109
G.7 34 77 84 81
Loto : 36, 99, 48, 32, 63, 94, 50, 03, 03, 01, 05, 74, 95, 32, 00, 35, 48, 52, 16, 80, 03, 83, 09, 34, 77, 84, 81
XSMB , 25/09/2023
ĐB 68779
G.1 71548
G.2 82470 84221
G.3 03065 37527 36975
08761 59916 52871
G.4 9605 6005 9627 8751
G.5 2897 5156 0016
2707 3603 9705
G.6 665 493 022
G.7 83 14 68 77
Loto : 79, 48, 70, 21, 65, 27, 75, 61, 16, 71, 05, 05, 27, 51, 97, 56, 16, 07, 03, 05, 65, 93, 22, 83, 14, 68, 77

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê