Cầu ăn hai nháy

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 21/03/2023

Đầu 0 00 1 lần 01 8 lần 02 6 lần 03 2 lần 04 1 lần 06 8 lần 07 5 lần
Đầu 1 10 5 lần 11 6 lần 12 9 lần 13 4 lần 14 1 lần 15 3 lần 16 7 lần 17 1 lần 18 4 lần 19 4 lần
Đầu 2 20 5 lần 21 10 lần 22 9 lần 23 2 lần 25 4 lần 26 8 lần 27 4 lần 28 3 lần 29 1 lần
Đầu 3 30 5 lần 31 7 lần 32 9 lần 33 7 lần 34 1 lần 35 7 lần 36 5 lần 37 2 lần 38 6 lần 39 2 lần
Đầu 4 40 6 lần 41 9 lần 42 12 lần 43 5 lần 44 3 lần 45 3 lần 46 8 lần 47 5 lần 48 3 lần 49 2 lần
Đầu 5 50 2 lần 51 3 lần 52 1 lần 56 4 lần 57 2 lần
Đầu 6 60 3 lần 61 3 lần 62 7 lần 63 5 lần 65 2 lần 66 4 lần 67 1 lần 68 4 lần 69 5 lần
Đầu 7 70 5 lần 71 5 lần 72 8 lần 73 4 lần 74 1 lần 75 4 lần 76 3 lần 78 5 lần 79 3 lần
Đầu 8 80 2 lần 81 5 lần 82 3 lần 83 4 lần 84 1 lần 85 2 lần 86 5 lần 87 3 lần 88 2 lần 89 1 lần
Đầu 9 90 2 lần 91 5 lần 92 5 lần 93 5 lần 94 2 lần 95 4 lần 96 3 lần 97 3 lần 98 3 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 21/03/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 3, 21/03/2023
ĐB 81664
G.1 40033
G.2 18931 74834
G.3 84351 11200 19833
22886 94162 32936
G.4 2426 4054 2848 1715
G.5 7368 9863 8037
9985 1320 5112
G.6 657 518 832
G.7 61 09 39 59
Loto : 64, 33, 31, 34, 51, 00, 33, 86, 62, 36, 26, 54, 48, 15, 68, 63, 37, 85, 20, 12, 57, 18, 32, 61, 09, 39, 59
XSMB Thứ 2, 20/03/2023
ĐB 24192
G.1 24877
G.2 69360 66583
G.3 07529 77038 85099
32290 94963 23842
G.4 6979 7304 7041 4748
G.5 6909 5405 4710
9722 2752 1632
G.6 617 012 182
G.7 29 54 10 42
Loto : 92, 77, 60, 83, 29, 38, 99, 90, 63, 42, 79, 04, 41, 48, 09, 05, 10, 22, 52, 32, 17, 12, 82, 29, 54, 10, 42

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê