Cầu ăn hai nháy

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày

Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 17/04/2024

Đầu 0 00 7 lần 01 8 lần 02 5 lần 03 11 lần 04 5 lần 05 1 lần 06 6 lần 07 5 lần 08 4 lần 09 10 lần
Đầu 1 10 11 lần 11 6 lần 12 7 lần 13 12 lần 14 5 lần 15 2 lần 16 6 lần 17 6 lần 18 3 lần 19 10 lần
Đầu 2 20 4 lần 21 4 lần 22 3 lần 23 6 lần 24 2 lần 25 2 lần 26 3 lần 27 1 lần 28 1 lần 29 9 lần
Đầu 3 30 13 lần 31 8 lần 32 10 lần 33 12 lần 34 7 lần 35 1 lần 36 6 lần 37 4 lần 38 4 lần 39 11 lần
Đầu 4 40 7 lần 41 12 lần 42 8 lần 43 13 lần 44 3 lần 45 5 lần 46 8 lần 47 4 lần 48 3 lần 49 15 lần
Đầu 5 50 9 lần 51 5 lần 52 6 lần 53 9 lần 54 9 lần 55 2 lần 56 4 lần 58 2 lần 59 8 lần
Đầu 6 60 10 lần 61 7 lần 62 8 lần 63 8 lần 64 7 lần 65 1 lần 66 3 lần 67 4 lần 68 3 lần 69 9 lần
Đầu 7 70 5 lần 71 2 lần 72 4 lần 73 7 lần 74 7 lần 75 1 lần 76 2 lần 77 2 lần 78 3 lần 79 3 lần
Đầu 8 80 1 lần 81 6 lần 82 3 lần 83 4 lần 84 1 lần 85 4 lần 86 4 lần 87 2 lần 88 3 lần 89 9 lần
Đầu 9 90 18 lần 91 12 lần 92 12 lần 93 14 lần 94 12 lần 95 3 lần 96 6 lần 97 9 lần 98 7 lần 99 9 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 17/04/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB , 17/04/2024
ĐB 90289
G.1 19874
G.2 24789 50177
G.3 84160 84250 66154
14306 03341 85969
G.4 3241 9829 9103 6240
G.5 5674 7671 0218
3300 5133 6434
G.6 317 228 892
G.7 47 40 90 27
Loto : 89, 74, 89, 77, 60, 50, 54, 06, 41, 69, 41, 29, 03, 40, 74, 71, 18, 00, 33, 34, 17, 28, 92, 47, 40, 90, 27
XSMB , 16/04/2024
ĐB 96850
G.1 66671
G.2 51310 74053
G.3 36642 19172 58381
14433 62816 92024
G.4 4787 8217 7761 0665
G.5 8452 0869 3282
0710 4804 7663
G.6 366 886 216
G.7 12 51 91 18
Loto : 50, 71, 10, 53, 42, 72, 81, 33, 16, 24, 87, 17, 61, 65, 52, 69, 82, 10, 04, 63, 66, 86, 16, 12, 51, 91, 18

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê