Cầu ăn hai nháy

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 24/07/2024

Đầu 0 00 1 lần 01 3 lần 02 4 lần 03 3 lần 04 7 lần 06 1 lần 07 1 lần 08 9 lần 09 2 lần
Đầu 1 10 2 lần 11 4 lần 12 5 lần 13 7 lần 14 8 lần 15 1 lần 16 2 lần 17 4 lần 18 11 lần 19 2 lần
Đầu 2 20 1 lần 21 1 lần 22 2 lần 23 2 lần 24 4 lần 26 1 lần 27 1 lần 28 4 lần 29 1 lần
Đầu 3 30 2 lần 31 9 lần 32 9 lần 33 11 lần 34 17 lần 35 4 lần 36 4 lần 37 3 lần 38 20 lần 39 8 lần
Đầu 4 40 3 lần 41 10 lần 42 7 lần 43 7 lần 44 15 lần 45 5 lần 46 4 lần 47 2 lần 48 18 lần 49 4 lần
Đầu 5 50 4 lần 51 5 lần 52 5 lần 53 9 lần 54 9 lần 55 2 lần 56 4 lần 57 6 lần 58 10 lần 59 1 lần
Đầu 6 60 2 lần 61 7 lần 62 7 lần 63 7 lần 64 9 lần 65 4 lần 66 3 lần 67 2 lần 68 10 lần 69 4 lần
Đầu 7 70 1 lần 71 2 lần 72 2 lần 73 2 lần 74 7 lần 76 1 lần 78 8 lần 79 2 lần
Đầu 8 80 5 lần 81 3 lần 82 1 lần 83 1 lần 84 7 lần 85 2 lần 86 6 lần 88 4 lần 89 1 lần
Đầu 9 90 3 lần 91 6 lần 92 4 lần 93 6 lần 94 8 lần 95 5 lần 96 4 lần 97 1 lần 98 4 lần 99 3 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 24/07/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB , 24/07/2024
ĐB 96455
G.1 89697
G.2 36379 09332
G.3 60936 13546 50885
40173 78030 91900
G.4 2276 4811 5226 3349
G.5 8980 4510 4376
8659 5372 6414
G.6 383 263 489
G.7 80 92 66 18
Loto : 55, 97, 79, 32, 36, 46, 85, 73, 30, 00, 76, 11, 26, 49, 80, 10, 76, 59, 72, 14, 83, 63, 89, 80, 92, 66, 18
XSMB , 23/07/2024
ĐB 27364
G.1 85221
G.2 58789 29728
G.3 94591 25572 45486
38637 33134 77273
G.4 4241 7474 7744 3206
G.5 6520 6525 6540
6735 7199 3332
G.6 642 239 625
G.7 63 56 55 66
Loto : 64, 21, 89, 28, 91, 72, 86, 37, 34, 73, 41, 74, 44, 06, 20, 25, 40, 35, 99, 32, 42, 39, 25, 63, 56, 55, 66

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê